Can tim hieu nuoi ga de trung

  • Thread starter Dang Dinh Thang
  • Ngày gửi
D

Dang Dinh Thang

Lữ khách
#1
Tinh hinh e du tinh nuôi 800 den 1000 gâ de trung thêô phuong phap tha chuong nhung chua co kinh nghiem ve hinh thuc lm
Chuông trai cung nhu công thuc phôi
Tron thuc ăn.anh chi em na co kinh
Nghiêm thi chi giup nhê
Thânks vi dâ xêm bai vit cua minh
 

Bài viết có nội dung tương tự

Đối tác


Top