Cần tư vấn về xen canh cây rau màu với cây xua đuổi hoặc dẫn dụ côn trùng

Tình hình là mình có mảnh vườn nhỏ nhỏ nhưng đang bị sâu gây hại nặng . bà con cô bác ai có kinh nghiệm trồng cây rau màu xen canh xua đuổi hoặc dẫn dụ côn trùng không.
 
Top