cần vốn hợp tác làm nông

Thân chào mn! Gia đình mình cũng gốc là nông dân, mình học xong lại đi theo con đường chính trị, sau đó cảm thấy ko thể tiếp tục lại chuyển sang làm trang trí nội thất, đi mãi mình cũng chẳng khá lên nổi trong khi địa phương mình thì nhiều người chăn nuôi, trồng trọt lại khá, thậm chí giàu lên. Vậy nay mình quyết định về làm nông. Hiện tại nhà mình rất thuận lợi cho chăn nuôi vì điện nước, giao thông tốt nhưng do làm ăn thất bại hiện kinh tế đang eo hẹp, mong dc hợp tác làm ăn với ai muốn chăn nuôi nhưng chưa có mặt bằng..
 


Tài Rau Sạch

Lữ khách
Thân chào mn! Gia đình mình cũng gốc là nông dân, mình học xong lại đi theo con đường chính trị, sau đó cảm thấy ko thể tiếp tục lại chuyển sang làm trang trí nội thất, đi mãi mình cũng chẳng khá lên nổi trong khi địa phương mình thì nhiều người chăn nuôi, trồng trọt lại khá, thậm chí giàu lên. Vậy nay mình quyết định về làm nông. Hiện tại nhà mình rất thuận lợi cho chăn nuôi vì điện nước, giao thông tốt nhưng do làm ăn thất bại hiện kinh tế đang eo hẹp, mong dc hợp tác làm ăn với ai muốn chăn nuôi nhưng chưa có mặt bằng..
Bác ở đâu?
diện tích đất hay gọi là mặt bằng rộng không ah?
 


Top