Cấp cứu giúp em! Cây sắp chết.

  • Thread starter VanHung
  • Ngày gửi
VanHung

VanHung

Lữ khách
#1
Cây trúc cần câu, em trồng cảnh. Mấy bữa vẫn xanh tốt bình thường. Mấy hôm nay tự nhiên lá bị héo thành từng đám, có mùi hôi. Lá có màu đen rồi khô héo. Cây này em mua, trồng trên nền cát. Ngày tưới hai lần, ở miền trung nắng to nên tưới nhiều, không biết phải bị úng nước không.
Mong các anh, các bác chỉ cách cứu, trồng nó trong quán khổ lắm mà giờ lại chết.
Cảm ơn!
35607615735_82ec470a27_o.jpg


35607615735_82ec470a27_o.jpg


35607619775_0979a75b79_o.jpg


DQLV17.jpg


35568704536_d4b42f1543_o.jpg
 

Nguyen Thanh Phu

Nguyen Thanh Phu

Phân bón Phú Nano
#2
Cây trúc cần câu, em trồng cảnh. Mấy bữa vẫn xanh tốt bình thường. Mấy hôm nay tự nhiên lá bị héo thành từng đám, có mùi hôi. Lá có màu đen rồi khô héo. Cây này em mua, trồng trên nền cát. Ngày tưới hai lần, ở miền trung nắng to nên tưới nhiều, không biết phải bị úng nước không.
Mong các anh, các bác chỉ cách cứu, trồng nó trong quán khổ lắm mà giờ lại chết.
Cảm ơn!
35607615735_82ec470a27_o.jpg


35607615735_82ec470a27_o.jpg


35607619775_0979a75b79_o.jpg


DQLV17.jpg


35568704536_d4b42f1543_o.jpg
Cây trúc cần câu, em trồng cảnh. Mấy bữa vẫn xanh tốt bình thường. Mấy hôm nay tự nhiên lá bị héo thành từng đám, có mùi hôi. Lá có màu đen rồi khô héo. Cây này em mua, trồng trên nền cát. Ngày tưới hai lần, ở miền trung nắng to nên tưới nhiều, không biết phải bị úng nước không.
Mong các anh, các bác chỉ cách cứu, trồng nó trong quán khổ lắm mà giờ lại chết.
Cảm ơn!
35607615735_82ec470a27_o.jpg


35607615735_82ec470a27_o.jpg


35607619775_0979a75b79_o.jpg


DQLV17.jpg


35568704536_d4b42f1543_o.jpg
 

Bài viết có nội dung tương tự

Đối tácTop