Cấp cứu giúp em! Cây sắp chết.

  • Thread starter VanHung
  • Ngày gửi
VanHung

VanHung

Lữ khách
#1
Cây trúc cần câu, em trồng cảnh. Mấy bữa vẫn xanh tốt bình thường. Mấy hôm nay tự nhiên lá bị héo thành từng đám, có mùi hôi. Lá có màu đen rồi khô héo. Cây này em mua, trồng trên nền cát. Ngày tưới hai lần, ở miền trung nắng to nên tưới nhiều, không biết phải bị úng nước không.
Mong các anh, các bác chỉ cách cứu, trồng nó trong quán khổ lắm mà giờ lại chết.
Cảm ơn!
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.staticflickr.com%2F4190%2F35607615735_82ec470a27_o.jpg&hash=4218bf45479528b33864a0e35e2c8d0e


proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.staticflickr.com%2F4190%2F35607615735_82ec470a27_o.jpg&hash=4218bf45479528b33864a0e35e2c8d0e


proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.staticflickr.com%2F4233%2F35607619775_0979a75b79_o.jpg&hash=145147e296449dc58870edd7de9fb6de


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimagizer.imageshack.com%2Fimg923%2F791%2FDQLV17.jpg&hash=0f7cdf4f013ba25d371bf436d4008bad


proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.staticflickr.com%2F4203%2F35568704536_d4b42f1543_o.jpg&hash=525c62dcc33eb4f12ebbc57074f15eb1
 

Nguyen Thanh Phu

Nguyen Thanh Phu

Phân bón Phú Nano
#2
Cây trúc cần câu, em trồng cảnh. Mấy bữa vẫn xanh tốt bình thường. Mấy hôm nay tự nhiên lá bị héo thành từng đám, có mùi hôi. Lá có màu đen rồi khô héo. Cây này em mua, trồng trên nền cát. Ngày tưới hai lần, ở miền trung nắng to nên tưới nhiều, không biết phải bị úng nước không.
Mong các anh, các bác chỉ cách cứu, trồng nó trong quán khổ lắm mà giờ lại chết.
Cảm ơn!
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.staticflickr.com%2F4190%2F35607615735_82ec470a27_o.jpg&hash=4218bf45479528b33864a0e35e2c8d0e


proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.staticflickr.com%2F4190%2F35607615735_82ec470a27_o.jpg&hash=4218bf45479528b33864a0e35e2c8d0e


proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.staticflickr.com%2F4233%2F35607619775_0979a75b79_o.jpg&hash=145147e296449dc58870edd7de9fb6de


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimagizer.imageshack.com%2Fimg923%2F791%2FDQLV17.jpg&hash=0f7cdf4f013ba25d371bf436d4008bad


proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.staticflickr.com%2F4203%2F35568704536_d4b42f1543_o.jpg&hash=525c62dcc33eb4f12ebbc57074f15eb1
Cây trúc cần câu, em trồng cảnh. Mấy bữa vẫn xanh tốt bình thường. Mấy hôm nay tự nhiên lá bị héo thành từng đám, có mùi hôi. Lá có màu đen rồi khô héo. Cây này em mua, trồng trên nền cát. Ngày tưới hai lần, ở miền trung nắng to nên tưới nhiều, không biết phải bị úng nước không.
Mong các anh, các bác chỉ cách cứu, trồng nó trong quán khổ lắm mà giờ lại chết.
Cảm ơn!
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.staticflickr.com%2F4190%2F35607615735_82ec470a27_o.jpg&hash=4218bf45479528b33864a0e35e2c8d0e


proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.staticflickr.com%2F4190%2F35607615735_82ec470a27_o.jpg&hash=4218bf45479528b33864a0e35e2c8d0e


proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.staticflickr.com%2F4233%2F35607619775_0979a75b79_o.jpg&hash=145147e296449dc58870edd7de9fb6de


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimagizer.imageshack.com%2Fimg923%2F791%2FDQLV17.jpg&hash=0f7cdf4f013ba25d371bf436d4008bad


proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.staticflickr.com%2F4203%2F35568704536_d4b42f1543_o.jpg&hash=525c62dcc33eb4f12ebbc57074f15eb1
 

Đối tácTop