Cấp cứu mai vạn phúc và cẩm tú mai giúp em ạ!

Mấy bụi mai vạn phúc và cẩm túi mai em trồng bị vàng rồi rụng cả lá mà em mới trồng cây nên nhìn cây yếu lại không biết bệnh gì. Anh chị em nhìn qua rồi tư vấn giúp em với ạ. Em chân thành cám ơn nhiều lắm
IMG_20190222_102125.jpg

IMG_20190222_102020.jpg
 

Quảng cáo

Top