Thảo luận Cầu Cứu đàn gà nhà e .

dudo92

Nông nghiệp bền vững và định hướng thị trường
Nông dân @
K vacxin lasota à ?
 

dudo92

Nông nghiệp bền vững và định hướng thị trường
Nông dân @
B dùng vacxin thế nào ?
 

dudo92

Nông nghiệp bền vững và định hướng thị trường
Nông dân @
lásota là vacxin chủng L bệnh newcátsơn dùng trên gà dưới 1 tháng
 

Lê đại lộc

Lữ khách
Ak ak . Mình bít rồi thks bạn nhé . Gà mình hnay mới chích kháng thể gumbro và cho uống hạ nhiệt đó bạn . Thấy củng đỡ ak .
 

Quảng cáo

Top