Thảo luận Cầu trùng và tụ huyết trùng

  • Thread starter A mùi
  • Ngày gửi
Theo mình được biết cầu trùng và tụ huyết trùng có triệu chứng gần giống nhau . điều ủ rủ bỏ ăn đi lại chậm chạp . đi phân xáp . ai có cách phân biệt hai bênh này xin chỉ giáo để mình có thêm kiến thức ạ
 
Back
Top