Cây bon sai đẹp từ e đến z và các phôi tiềm năng

#1
CÂY ĐÀO TIÊN hoành 55cm đang có trái ĐT:0913753145CÂY ME hoành 50cm rễ đẹp ĐT:0913753145


CÂY VÚ SỮA hoành 70cm cao 1m ĐT:0913753145


CÂY KHẾ hoành 100cm cao 80cm ĐT:0913753145

CÂY SUNG hoành 1m2 dài 2m rễ đẹp ĐT:0913753145


BỘ KIỂNG CỔ MAI CHIẾU THUỶ TAM CANG NGŨ THƯỜNG (mai nu mặt khỉ, quai đuôi lân) hoành 40cm cao 1m5 ĐT:0913753145MAI CHIẾU THUỶ& MAI VÀNG BONSAI ĐT:0913753145