cây chuối

  • Thread starter caychuoi
  • Ngày gửi
tôi đang chuẩn bị nhân tạo giống chuối, bằng phương pháp nuôi cấy mô, tôi rất cần sự hợp tác và giúp đỡ của các bạn.
Từ các khâu:
1. Chọn lọc cây mẹ và giám định bệnh,
2. tạo chồi ban đầu và nhân chồi in vitro.
3. tái sinh cây hoàn chỉnh.
4. ra cây trong nhà lưới.
TÔI RẤT mong sự nhận đựoc sự hợp tác sớm của các bạn.
Tôi xin chân thành cảm ơn.
 
Last edited by a moderator:
bạn hỏi giá của cây giống hay là giá bán chuối quả. nếu là giá bán chuối quả 2.500d - 3.500d/kg. giá của cây giống chuối cấy mô từ 4.500 - 8.000d/cây tùy vào tuổi cây khi ra bầu đất.
 
Chào bạn caychuoi !
Mình thấy ở đầu mục bạn có dùng từ hợp tác, mình có khả năng đáp ứng yêu cầu tất cả các mục mà bạn đã nêu ra nhưng chúng ta sẽ hợp tác như thế nào? và hiện nay tôi sống ở cần thơ. Còn bạn sống ở đâu xin bạn hãy nói rõ về từ " hợp tác ".
 
Back
Top