Bán Cây Đào Mầm giống ....... Mắc ca, Dẻ ván ghép........

  • Thread starter bibiphong2009
  • Ngày gửi
bibiphong2009

bibiphong2009

Lữ khách
#1
Hiện đã chuẩn bị vào vụ gieo trồng cây Đào giống. Vậy nhà vườn nào có nhu cầu cây Đào mầm về làm giống liên hệ trực tiếp.
- Cây Đào mạ làm giống.
- Cây Mắc ca ghép
- Cây Dẻ ván ghép
- Cây Hồi Lạng Sơn
- Cây Bưởi diễn
..............
Điện thoại: 0915. 107.688
Hiện đã chuẩn bị vào vụ gieo trồng cây Đào giống. Vậy nhà vườn nào có nhu cầu cây Đào mầm về làm giống liên hệ trực tiếp.
- Cây Đào mạ làm giống.
- Cây Mắc ca ghép
- Cây Dẻ ván ghép
- Cây Hồi Lạng Sơn
- Cây Bưởi diễn
..............
Điện thoại: 0915. 107.688
Hiện đã chuẩn bị vào vụ gieo trồng cây Đào giống. Vậy nhà vườn nào có nhu cầu cây Đào mầm về làm giống liên hệ trực tiếp.
- Cây Đào mạ làm giống.
- Cây Mắc ca ghép
- Cây Dẻ ván ghép
- Cây Hồi Lạng Sơn
- Cây Bưởi diễn
..............
Điện thoại: 0915. 107.688
 

Đối tác


Top