Cây gì đây?

Các bạn có biết cây này là cây gì không?
Agriviet.Com-Cay-mi..jpg
 


cây khoai mỳ. Bác ấy đố mọi người mà.
 

B
sắn trụ điện là chuẩn, mà lẽ ra phải đặt tên giống là matosavatrudi (mái tole, sắn và trụ điện) mới chuẩn và mới đi đăng ký bản quyền được à, hi hi
Bạn nên đi đk bản quyền ngay, ko thôi mất quyền lợi đó :)
 


Back
Top