Cây gì giống cây Thảo quả, ở Tây Nguyên

  • Thread starter vantaidt3
  • Ngày gửi
ở Tây nguyên mình có thấy cây gì hình thái rất giống cây thảo quả.
các bạn có biết đó là cây gì không? chỉ cho mình


 Quảng cáoTop