Cây gì giống cây Thảo quả, ở Tây Nguyên

  • Thread starter vantaidt3
  • Ngày gửi
V

vantaidt3

Lữ khách
#1
ở Tây nguyên mình có thấy cây gì hình thái rất giống cây thảo quả.
các bạn có biết đó là cây gì không? chỉ cho mình
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimagizer.imageshack.com%2Fimg923%2F1867%2FBwEbak.jpg&hash=61d3fbcc83d0f89d6db9bef8677d93ca

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.staticflickr.com%2F4277%2F34967070402_027ece6518_o.jpg&hash=e23260de50b657f2c72ab9f9feff29ab

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm5.staticflickr.com%2F4220%2F34745332620_4fe9e84fc0_o.jpg&hash=1d238a289928d5da1a8281289bbdfc3f
 

Bài viết có nội dung tương tự

Đối tácTop