CÂY GIỐNG LAN KIM TUYẾN

  • Thread starter congnghexanh
  • Ngày gửi
C

congnghexanh

Guest
#1
<div align="center"><span style="font-size: 12px; color: #6600cc"><strong><span style="font-size: 12px"><strong>B&Aacute;N GIỐNG LAN KIEM TUYẾN CHẤT LƯỢNG CAO</strong></span></strong></span></div><div align="center"><strong><span style="font-size: 13px"><span style="color: #3333ff"><em>(Anoectochilus setaceus</em> Blume)</span></span></strong> </div><div align="center">&nbsp;</div><div align="justify"><div style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 13px; color: #990000"> <strong>Giới thiệu</strong></span></strong><br /> <strong><span style="font-size: 16px"> </span></strong></div> <strong><span style="font-size: 13px"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: #3333ff">Lan Kim tuyến c&oacute; t&ecirc;n khoa học l&agrave; <em>Anoectochilus setaceus</em> Blume</span>, được xếp trong <span style="color: #3333ff"><strong>nh&oacute;m IA</strong></span> trong <strong>s&aacute;ch đỏ </strong>Việt Nam, n&ecirc;n lo&agrave;i c&acirc;y n&agrave;y cần bảo tồn c&aacute;c quần thể nhỏ c&ograve;n s&oacute;t lại ở c&aacute;c Vườn Quốc gia v&agrave; Khu Bảo tồn thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, cũng như cần nghi&ecirc;n cứu nh&acirc;n giống để gieo trồng tạo h&agrave;ng ho&aacute; xuất khẩu v&agrave; bảo vệ nguồn gen.Trong tự nhi&ecirc;n, khả năng t&aacute;i sinh chồi của Lan Kim tuyến rất k&eacute;m, c&acirc;y sinh trưởng chậm. Ở Việt Nam do bị người d&acirc;n thu h&aacute;i tự ph&aacute;t để b&aacute;n l&agrave;m thuốc n&ecirc;n lo&agrave;i lan Kim tuyến đang bị đe doạ nghi&ecirc;m trọng, r<strong>ất c&oacute; thể sẽ bị tuyệt chủng ngo&agrave;i tự nhi&ecirc;n</strong> nếu ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng c&oacute; biện ph&aacute;p bảo tồn hữu hiệu.</span></strong><br /> <strong><span style="font-size: 13px"> <strong><span style="color: #cc0000">Gi&aacute; trị:</span></strong> Lan Kim tuyến l&agrave; một loại <strong>thảo dược c&oacute; gi&aacute; trị rất lớn</strong>, c&oacute; khả năng chữa được c&aacute;c bệnh, như: <span style="color: #3333ff"><strong>ung thư, tăng huyết &aacute;p, dạ d&agrave;y, lao phổi</strong>, ...</span> [V&otilde; Văn Chi, 1999, Van Ket Nguyen, 2003]. <span style="color: #3333ff">Hiện nay, rất nhiều người t&igrave;m mua Lan Kim tuyến với gi&aacute; rất cao để b&aacute;n sang Trung Quốc</span>.</span></strong> </div><div align="justify"><div align="center"><strong><span style="color: #990000">H&Atilde;Y LI&Ecirc;N HỆ VỚI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I ĐỂ ĐƯỢC CUNG CẤP Đ&Uacute;NG GIỐNG VỚI CHẤT LƯỢNG GIỐNG TỐT NHẤT</span></strong><br /><strong><span style="color: #990000" /></strong></div><div align="left"><p align="center"><font size="3" color="#0000ff">ĐT. <strong>01223441300</strong>; website: http://congnghexanhviet.com/ </font></p><div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none"><br /> <br /></div></div></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mr Huân
- Địa chỉ: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XANH GREENTECH
- Điện thoại: 01223441300 - Fax:
- email: congnghexanhviet@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx