cây giống tại Hồ Chí Minh

haccong_tu9

Lữ khách
#1
<div align="center"><font size="3"><strong>Trại giống c&acirc;y trồng T&acirc;n Ch&aacute;nh Hiệp, số 107/41, đường TCH35, phường T&acirc;n Ch&aacute;nh Hiệp, Quận 12, TP Hồ Ch&iacute; Minh.</strong></font></div> <p align="center"><strong><span style="font-size: x-large; color: #0000ff">Điện thoại: 0909.356.466 hoặc 0979.32.42.61 gặp Mr Thịnh</span></strong></p><p align="center"><strong><span style="font-size: large; color: #3366ff">Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&acirc;y giống tại Tp.HCM v&agrave; c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh ph&iacute;a Nam. C&aacute;c giống c&acirc;y chủ lực như: dừa xi&ecirc;m d&acirc;y, sưa đỏ, c&acirc;y thần kỳ...</span></strong> <br /></p> <p align="center"><strong><span style="font-size: x-large; color: #0000ff">Ngo&agrave;i ra, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp một số giống c&acirc;y mới như: m&iacute;t si&ecirc;u sớm, mận Tam Hoa, mận An phước, ổi l&ecirc; Đ&agrave;i Loan, ch&ugrave;m ng&acirc;y, so đũa Th&aacute;i, c&oacute;c th&aacute;i, c&acirc;y bướm đ&ecirc;m, c&acirc;y sưa đỏ... </span></strong></p> <p align="center" class="p_last"><strong><span style="font-size: x-large; color: #0000ff">Qu&yacute; kh&aacute;ch v&agrave;o link sau để xem th&ocirc;ng tin chi tiết: </span></strong><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xem chi tiết" href="http://www.quangcao24gio.net/chi-tiet/xem/14/6961-Dua-Xiem-Day-Sua-do-va-mot-so-giong-cay-khac"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: medium">http://www.quangcao24gio.net/chi-tiet/xem/14/6961-Dua-Xiem-Day-Sua-do-va-mot-so-giong-cay-khac</span></span></a></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Văn Thịnh
- Địa chỉ: 79/12/22, đường số 2, phường 16, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 0909356466 - Fax: 0979324261
- email: levanthinhbp@yahoo.com