cây khế bon sai

#1
,
cây khế bon sai trực lắc hoành 100cm cao 70cm
,
cây sung hoành 120cm dài 2m cao 1m1 bộ rễ đẹp
,cây me bon sai hoành 50cm cao 40cm bộ rễ đẹp
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx