cây lạc dại

Bạn chịu khó tìm trên mạng ý. Có mấy nơi bán hạt. Trồng quy mô lớn thì phải trồng bằng hạt cho rẻ. Mình có hỏi mấy chỗ, thấy họ có bán nhưng hiện đang hết hàng
 
Bạn chịu khó tìm trên mạng ý. Có mấy nơi bán hạt. Trồng quy mô lớn thì phải trồng bằng hạt cho rẻ. Mình có hỏi mấy chỗ, thấy họ có bán nhưng hiện đang hết hàng
Cảm ơn bạn nhiều. Bữa giờ minh cứ tưởng chỉ đc trồng bằng thân nên muốn hỏi ở gần để cho dễ trồng.
 Back
Top