Cây Lê ăn quả

  • Thread starter trantatdinhlc
  • Ngày gửi
Tôi đang cần tìm phân loại thực vật của cây Lê ăn quả (Pyrus pyrifolia Nakai ), mà trên mạng thì khó tìm quá, tôi lại không thạo tiếng Anh. Ai có tài tài liệu về cây Lê ăn quả vui lòng bớt chút thời gian gửi cho tôi theo địa chỉ: trantatdinhlc@gmail.com.
Chân thành cảm ơn !
 
Back
Top