Cây mai bị héo lá

  • Thread starter hnphuc
  • Ngày gửi
Kính chào các anh chị trong diễn đàn !
Mình có cây mai Cúc Bình Định . Sau tết có thay chậu, bấm tỉa cành . Cây lên mầm cành rất tốt . Sau 01 thời gian, lá mai có hiện tượng bị rủ và héo . Tưới nước ngày 02 lần sáng và chiều. Xin anh chị xem giúp cây mai bị hiện tượng gi
 Quảng cáoTop