Cây Mai Thay đất Bị Héo Lá

umh tại đêm hôm em online bằng điện thoại nên viết không tròn câu. hihihi
sansnom hay thật thanks nhe.
-------
Diễn đàn mình không có khu vực chát cho tiện lợi hơn vậy.
 
Last edited by a moderator:
-----
Diễn đàn mình không có khu vực chát cho tiện lợi hơn vậy.

chat box. có đấy chứ. vì bạn vẫn còn là thành viên mới..nên giao diện của bạn chưa thấy..công cụ này
Phải 1 thời gian nữa...giao diện của bạn mới hiện dụng cụ này lên

Thường Chiếu có những chậu si nhật rất đẹp..nhưng chưa hoàn chỉnh
 
phải có nhiều 'sao' thì mới có thêm công cụ hay sao vậy bác BM???
 
phải có nhiều 'sao' thì mới có thêm công cụ hay sao vậy bác BM???

Đây chỉ là chuyện bất đắc dĩ thôi..Bác Bình à..dường như là do "tài nguyên" của trang Web còn ít quá. nên chưa rộng rãi được
lại có trường hợp có người đã có quyền xử dụng chat box rồi, nhưng hay phát ngôn bậy bạ..dụng cụ này cũng sẽ tự nhiên biến mất luôn..
 
Ở TV Thường Chiếu thì Quí Thầy đã làm 1 việc rất hay các bạn ạ.
Vào chiều 30 Tết. thì TV cho người ra mua tất cả các loại hoa mà người nông dân kô bán hết,như:Vạn Thọ,Cúc đem hết về chùa,sau đó cắt rửa sạch sẽ,rồi xếp lên những chiếc bàn đặt dọc theo lối vào chánh điện.Đến giao thừa thì Quí Thầy ra đứng phát lộc cho tất cả những người đi lễ,người nhận thì rất vui, còn chùa thì bớt hư hoa,kiểng.
 
Sức tàn phá của những người "hái lộc đầu năm" thật là ghê gớm..vào chuà Vĩnh ngiêm. sẽ thấy ngay : không cây nào còn lành lặn, ngay cả những cây cao..họ đứng trên lan can của lẫu với ra. bẻ tan nát hết
Nhà thờ của đạo Thiên Chúa cũng bị hiện tượng này..để giải quyết người ta đã dùng cách như sau :
làm 1 cây mùa xuân để hái lộc : dùng 1 cây giả với lá hoa giả thật đẹp và rất to ,trên cây đó treo rất nhiều những bao lì xì hoặc lộc..trong mỗi cái bao lộc ấy là 1 câu kinh thánh. có nhiều ý ngĩa cho sự tiên đoán hay khuyên răn, nhắc nhở trong ứng xử
từ khi có cây mùa xuân này hiện tượng cây cối bị tàn phá ngày đầu năm...hết
 
Em biết rồi bác BM, có 1 số forum mở chatbox cho cả member mới đăng kí, có 1 số forum khác thì phải là thành viên víp mod trở lên do BQT đề cử mới được chát, vì họ sợ phát ngôn bừa bải và cũng hạn chể tình trạng quá tải của forum. em đang làm mod của 2 diễn đàng điện thoại nên cũng biết đôi chút. mấy bữa nay không nhớ mình là member nên mới hỏi tại sao ko có boxchat hihihi.
Lúc trước em cũng có 1 số cây si đó bác BM nhưng em đã chăt..... bỏ hết vì nó lên um tùm quá.... giờ mới thấy tiếc
 
Last edited by a moderator:
Bác Bình Minh ơi, hôm nay là Tết Đoan Ngọ, hôm trước hình như bác có khuyên bạn nào đó là hôm nay nên cắt tỉa 1 số cành mai, tạo dáng lại cho nó. Việc này có liên quan như thế nào đến ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch vậy bác?

thêm nữa là vừa rồi em có xin được 1 cây mai vàng cỡ 3 năm tuổi nhưng em không thích tàng lá của nó, vậy hôm nay nếu em cắt cành theo kiểu cắt cành sau Tết (cắt trụi lũi luôn) thì liệu có kịp ra hoa vào năm sau không ạ?

xin cám ơn bác trước.
 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 12"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 12"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CUsers%5Chpv%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><link rel="themeData" href="file:///C:%5CUsers%5Chpv%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"><link rel="colorSchemeMapping" href="file:///C:%5CUsers%5Chpv%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>VI</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:eek:ther; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-ascii-font-family:"Times New Roman"; mso-ascii-theme-font:major-latin; mso-fareast-font-family:Arial; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:"Times New Roman"; mso-hansi-theme-font:major-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:major-latin; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:12.0pt; mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-ascii-font-family:"Times New Roman"; mso-ascii-theme-font:major-latin; mso-fareast-font-family:Arial; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:"Times New Roman"; mso-hansi-theme-font:major-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:major-latin; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Arial; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->
Bác Bình Minh ơi, hôm nay là Tết Đoan Ngọ, hôm trước hình như bác có khuyên bạn nào đó là hôm nay nên cắt tỉa 1 số cành mai, tạo dáng lại cho nó. Việc này có liên quan như thế nào đến ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch vậy bác?

thêm nữa là vừa rồi em có xin được 1 cây mai vàng cỡ 3 năm tuổi nhưng em không thích tàng lá của nó, vậy hôm nay nếu em cắt cành theo kiểu cắt cành sau Tết (cắt trụi lũi luôn) thì liệu có kịp ra hoa vào năm sau không ạ?

xin cám ơn bác trước.

5 tháng 5 âm lịch thực ra là ngày giỗ của Khuất Nguyên một nhà thơ thời trung cổ, dám 1 mình đứng lên chống tham nhũng mà phải chết
Cha mẹ tôi khi xưa hay nói đến ngày này là Tết chống sâu bọ ,thực sự tôi không hiểu hết ý ngĩa của ngày tết giữa năm này..<o:p></o:p>
Nhưng tháng 5 al là tháng mà trái đất trên đường hoàng đạo mà vòng quay sẽ làm cho ngày rất dài và đêm ngắn, trong đó sẽ có ngày dài cực đại <o:p></o:p>
Sự thay dổi quang kì này sẽ làm cho 1 số cây ngừng sinh trưởng để chuyến sang sinh sản ra hoa kết trái..trong đó có mai vàng kết nụ..*<o:p></o:p>
Nếu bạn cắt cụt ngủn hết cành 1 cây mai vàng..trong tháng này cây sẽ đâm tược mới và sau mỗi nách lá sẽ là 1 mầm nụ, nụ này sẽ kịp nở trúng tết Nguyên Đán<o:p></o:p>
Khuyên bạn nên tỉa cành vừa phải để tạo 1 dáng đẹp sau đó vặt bỏ hết lá còn lại đi…đến tết tàng sẽ to ra thêm khoảng 1 tấc thôi đó, <o:p></o:p>
* Thực ra những người cẩn thận hoặc những nhà vườn họ làm trong tháng 4 rồi , và ngày 5 tháng 5 là ngày cuối cùng để dứt điểm<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
 
dạ, em cám ơn bác. Vậy mà mấy ngày nay em chưa dám làm cắt vì đang chờ ngày Tết Đoan Ngọ này... hi hi
biết vậy em làm trước cách đây vài ngày rồi bác ạ.
 
Đúng, vì tháng này mai bắt đầu tạo nụ...nên phải dùng lân cao..
Mai vàng không giống như sứ, vì sứ khi tạo nụ. nụ ấy sẽ lớn dần lên rồi nở hoa..
Mai vàng sau khi tạo nụ xong...sẽ sang giai đoạn nuôi nụ..nuôi nụ xong...muốn nở phải vặt bỏ lá già..để loại bỏ acid Abcisic đang chứa trong lá già.vì acid này ngăn cản sự căng nước
nếu không vặt lá thì khi vào mùa xuân lá già cũng tự rụng. cây sẽ căng nước và hoa nở ra và lộc non đâm chồi

Xin hỏi bác BM,nếu tháng 4 thay đất thì đầu năm ăn tết xong mình có tỉa tàn không bác?
 
Xin hỏi bác BM,nếu tháng 4 thay đất thì đầu năm ăn tết xong mình có tỉa tàn không bác?BM không có ở đây..để tôi góp ý vậy…thay đất tháng 4 ngoài công dụng thêm chất trồng bổ dưỡng cho cây..nó còn có giá trị như tạo 1 cú sock để cây chuyển nhịp sinh trưởng sang sinh thực ( kết nụ)

Tháng 4 thay đất là chắc cú nhất và hợp lí nhất ..thay đất ở đây không phải là nhổ lên giũ sạch đất đâu..mà chỉ đưa cây ra khỏi chậu lấy ra khoảng ½…đất phía ngoài cùng..nơi đầu rễ.. lau sạch chậu…coi lại lỗ thoát nước…đặt cây trở lại sau đó chèn bằng đất mới
Chỉ cần cắt bỏ các lá ngọn có lá non…tạo dáng lại cho cây,, các lá già có thể để y nguyên..
Sau đó đưa cây vào giàn giảm nắng 50% khoảng 4 ngày…rồi đưa trở lại nắng 100%
Cây có vẻ hơi xù xù…mấy ngày sau sẽ xanh lại.lúc này những cơn mưa đầu mùa sẽ đổ xuống..cây sẽ bốc mạnh lên và chuyển nhịp….sang kết nụ vào cuối tháng 5 và sẽ kết rất nhiều nụ
Nhờ có đất mới…cộng thêm mưa bắt đầu…các nụ sẽ được kết đều và cây nuôi nụ dễ dàng mập mạp,,,vào tết nở hoa to sau tết cây phục hồi sức khỏe sau tết nhanh
Và dĩ nhiên sau tết vẫn phải tải tàn lại….tháng 4 hoặc 5 tỉa tàn 1 lần nữa

1 cây mai trong 1 năm chăm sóc tổng cộng phải tỉa tàn 3 lần ( và rất nhiều lần bấm đọt)
Tỉa lần thứ 1 : sau tết ( loại bỏ phần cành đã nở hoa,,,để cành ngắn lại ra mầm mới…từ đó ra lá mới và kết nụ mới)
Tỉa lần thứ 2 tháng 4 lúc thay đất ( cắt ngắn những cành phát triển quá nhanh…để các cành còn lại, không bị mất sức do bị lép vế)
Tỉa lần thứ 3 sau khi lặt lá để chờ nở hoa tết ( tỉa bỏ đầu cành và tỉa cho dáng tàn được tròn, cân đối) thì khi hoa nở sẽ đẹp hơn
 
BM không có ở đây..để tôi góp ý vậy…thay đất tháng 4 ngoài công dụng thêm chất trồng bổ dưỡng cho cây..nó còn có giá trị như tạo 1 cú sock để cây chuyển nhịp sinh trưởng sang sinh thực ( kết nụ)

Tháng 4 thay đất là chắc cú nhất và hợp lí nhất ..thay đất ở đây không phải là nhổ lên giũ sạch đất đâu..mà chỉ đưa cây ra khỏi chậu lấy ra khoảng ½…đất phía ngoài cùng..nơi đầu rễ.. lau sạch chậu…coi lại lỗ thoát nước…đặt cây trở lại sau đó chèn bằng đất mới
Chỉ cần cắt bỏ các lá ngọn có lá non…tạo dáng lại cho cây,, các lá già có thể để y nguyên..
Sau đó đưa cây vào giàn giảm nắng 50% khoảng 4 ngày…rồi đưa trở lại nắng 100%
Cây có vẻ hơi xù xù…mấy ngày sau sẽ xanh lại.lúc này những cơn mưa đầu mùa sẽ đổ xuống..cây sẽ bốc mạnh lên và chuyển nhịp….sang kết nụ vào cuối tháng 5 và sẽ kết rất nhiều nụ
Nhờ có đất mới…cộng thêm mưa bắt đầu…các nụ sẽ được kết đều và cây nuôi nụ dễ dàng mập mạp,,,vào tết nở hoa to sau tết cây phục hồi sức khỏe sau tết nhanh
Và dĩ nhiên sau tết vẫn phải tải tàn lại….tháng 4 hoặc 5 tỉa tàn 1 lần nữa

1 cây mai trong 1 năm chăm sóc tổng cộng phải tỉa tàn 3 lần ( và rất nhiều lần bấm đọt)
Tỉa lần thứ 1 : sau tết ( loại bỏ phần cành đã nở hoa,,,để cành ngắn lại ra mầm mới…từ đó ra lá mới và kết nụ mới)
Tỉa lần thứ 2 tháng 4 lúc thay đất ( cắt ngắn những cành phát triển quá nhanh…để các cành còn lại, không bị mất sức do bị lép vế)
Tỉa lần thứ 3 sau khi lặt lá để chờ nở hoa tết ( tỉa bỏ đầu cành và tỉa cho dáng tàn được tròn, cân đối) thì khi hoa nở sẽ đẹp hơn

Xin chân thành cám ơn bác MT,nhân tiện bác cho con hỏi: cây mai cháu vô chậu tháng 2,tết này bông cũng nhiều,cây xung lắm,giờ con định xả bớt bầu đất có được không bác?
 
Xin chân thành cám ơn bác MT,nhân tiện bác cho con hỏi: cây mai cháu vô chậu tháng 2,tết này bông cũng nhiều,cây xung lắm,giờ con định xả bớt bầu đất có được không bác?

Không nên..
Khi vô chậu là đã phải xả bớt bầu đất..để thêm đất mới rồi. vậy bây giờ xả thêm cái gĩ nữa ? khi cây đang tươi tốt ? các mao rễ mới mọc còn rất non…rất dễ gãy…khi thay đất xả bầu..các cây mai trung và lớn sẽ suy xụp ngay có thể…chết
Theo lí thuyết các cây chậm ra rễ như mai vàng thì 3 năm thay đất 1 lần
Các cây mau ra rễ thì 1 năm thay đất 1 lần thí dụ…bông giấy
Nhưng với tôi các cây mai BonSai ( nhỏ) 1 năm tôi thay đất 1 lần theo kiểu đã chỉ dẫn trên…cây nào vào tết cũng đặc ngẹt bông và rất mạnh
Nhưng những cây Bonsai loại trung…thì 3 năm tôi mới thay đất 1 lần…cây nào cũng …”oách” khi vào tết
Bạn phải biết “tùy ngi mà ứng biến” vì thực sự không có công thức nào là….tốt nhất đâu
 
Không nên..
Khi vô chậu là đã phải xả bớt bầu đất..để thêm đất mới rồi. vậy bây giờ xả thêm cái gĩ nữa ? khi cây đang tươi tốt ? các mao rễ mới mọc còn rất non…rất dễ gãy…khi thay đất xả bầu..các cây mai trung và lớn sẽ suy xụp ngay có thể…chết
Theo lí thuyết các cây chậm ra rễ như mai vàng thì 3 năm thay đất 1 lần
Các cây mau ra rễ thì 1 năm thay đất 1 lần thí dụ…bông giấy
Nhưng với tôi các cây mai BonSai ( nhỏ) 1 năm tôi thay đất 1 lần theo kiểu đã chỉ dẫn trên…cây nào vào tết cũng đặc ngẹt bông và rất mạnh
Nhưng những cây Bonsai loại trung…thì 3 năm tôi mới thay đất 1 lần…cây nào cũng …”oách” khi vào tết
Bạn phải biết “tùy ngi mà ứng biến” vì thực sự không có công thức nào là….tốt nhất đâu


Cám ơn bác MUCTU nhiều lắm,không thôi là em nó rời khỏi trần gian dưới tay con rồi.Như vậy là bây giờ con cắt bông vơi nhử nắng và tưới atonik+30-10-10+root2(hvp loại ra rễ cực mạnh) được không bác?
 
Cám ơn bác MUCTU nhiều lắm,không thôi là em nó rời khỏi trần gian dưới tay con rồi.Như vậy là bây giờ con cắt bông vơi nhử nắng và tưới atonik+30-10-10+root2(hvp loại ra rễ cực mạnh) được không bác?

Sau tết hợp lí nhất là cắt bông…nếu cây có lá xanh do lá lớn lên ở ngoài nắng thì nên tưới phân cho cây
Dùng dynamic ngâm rã ra rồi tưới… phân bánh dầu phân hủy là tốt nhất
Sau khi tưới 5 ngày là cây hấp thụ và quang hợp hết phân, bạn có thể xả tàn toàn bộ…rồi để cây trong giàn giảm nắng
Khi thấy tược non bắt đầu đâm ra thì cho cây hưởng nắng 100%. Đồng thời kích rễ…chỉ được tưới phân vào gốc khi lá đã có màu xanh

- sau tết Nếu mai có lá bạc màu do lá mọc ra trong nhà…thì không nên tưới phân mà chỉ cắt bỏ hết…(xả tàn) sau đó đưa vào giàn giảm nắng rồi kích rễ

- Trường hợp cây có nhiều lá xanh do cây được chưng tết ngoài sân có nắng Bạn cũng có quyền tưới phân gốc rồi nuôi lá , nuôi tàn cho đến đầu tháng 4 al thì…. xả tàn. Tạo dáng lại cho cây
Tược mới sẽ nhanh chóng mọc ra do cây lúc này rất mạnh…bấm đọt để chúng phân nhánh… dùng dây kéo nhẹ định hướng cho đọt phát triển vào vị trí cần thiết
Tháng 6 al tàng lá đã nhiều và dài…bạn dùng dây nhôm uốn cành cho thật đẹp…tược sẽ chậm phát triển lại do tác động uốn…nụ sẽ bị khích thích xuất hiện dưới các nách lá
Nhớ thêm lân cho đất chậu ngay từ đầu tháng 2 al để rễ dễ mọc ra và cây kiện toàn được chức năng sinh thực
 
Sau tết hợp lí nhất là cắt bông…nếu cây có lá xanh do lá lớn lên ở ngoài nắng thì nên tưới phân cho cây
Dùng dynamic ngâm rã ra rồi tưới… phân bánh dầu phân hủy là tốt nhất
Sau khi tưới 5 ngày là cây hấp thụ và quang hợp hết phân, bạn có thể xả tàn toàn bộ…rồi để cây trong giàn giảm nắng
Khi thấy tược non bắt đầu đâm ra thì cho cây hưởng nắng 100%. Đồng thời kích rễ…chỉ được tưới phân vào gốc khi lá đã có màu xanh

- sau tết Nếu mai có lá bạc màu do lá mọc ra trong nhà…thì không nên tưới phân mà chỉ cắt bỏ hết…(xả tàn) sau đó đưa vào giàn giảm nắng rồi kích rễ

- Trường hợp cây có nhiều lá xanh do cây được chưng tết ngoài sân có nắng Bạn cũng có quyền tưới phân gốc rồi nuôi lá , nuôi tàn cho đến đầu tháng 4 al thì…. xả tàn. Tạo dáng lại cho cây
Tược mới sẽ nhanh chóng mọc ra do cây lúc này rất mạnh…bấm đọt để chúng phân nhánh… dùng dây kéo nhẹ định hướng cho đọt phát triển vào vị trí cần thiết
Tháng 6 al tàng lá đã nhiều và dài…bạn dùng dây nhôm uốn cành cho thật đẹp…tược sẽ chậm phát triển lại do tác động uốn…nụ sẽ bị khích thích xuất hiện dưới các nách lá
Nhớ thêm lân cho đất chậu ngay từ đầu tháng 2 al để rễ dễ mọc ra và cây kiện toàn được chức năng sinh thực

Cám ơn bác đã chỉ dẫn,con làm theo lời bác khi cây tươi tốt con gửi cho bác coi.
 
Không nên..
Khi vô chậu là đã phải xả bớt bầu đất..để thêm đất mới rồi. vậy bây giờ xả thêm cái gĩ nữa ? khi cây đang tươi tốt ? các mao rễ mới mọc còn rất non…rất dễ gãy…khi thay đất xả bầu..các cây mai trung và lớn sẽ suy xụp ngay có thể…chết
Theo lí thuyết các cây chậm ra rễ như mai vàng thì 3 năm thay đất 1 lần
Các cây mau ra rễ thì 1 năm thay đất 1 lần thí dụ…bông giấy
Nhưng với tôi các cây mai BonSai ( nhỏ) 1 năm tôi thay đất 1 lần theo kiểu đã chỉ dẫn trên…cây nào vào tết cũng đặc ngẹt bông và rất mạnh
Nhưng những cây Bonsai loại trung…thì 3 năm tôi mới thay đất 1 lần…cây nào cũng …”oách” khi vào tết
Bạn phải biết “tùy ngi mà ứng biến” vì thực sự không có công thức nào là….tốt nhất đâu
Bác MT lúc cháu hỏi bác vụ xả bỏ bầu đất là năm 2013,tết này là 2018 cháu bậm gan xả bầu bỏ hết đất bầu với cắt bớt rễ vì nặng quá, sau đó cháu trộn lân với dynamic vào chất trồng gồm vỏ đậu, sơ dừa to trấu, cắt bớt tàn lá nhưng cây vẫn còn lá nhiều tuần tưới N3M xen kẻ antonik, đến nay 15 ngày rồi mà lá xanh hơn chút nhưng hơi ủ rủ mà tược mới vẫn chưa ra, cháu có nên cắt bỏ hết lá không? Giờ cháu phải làm sao? Có cây con xả hết đất, cắt hết tàn lá luôn mà tới chưa ra tược, xin bác và ae diễn dàn giúp cháu với.
 
Back
Top