Cây mai

Có cách nào cứu chỉ với ạ. Mình có cây mai mới vào chậu chưa có rễ cám nay thấy e ấy bị nứt thân sắp chết
 
Back
Top