Cây phật thủ 5 quả chơi tết 2013!

  • Thread starter quangnguyenhanoipie
  • Ngày gửi
Q

quangnguyenhanoipie

Guest
#1
<p><a name="OLE_LINK48"></a><a name="OLE_LINK41"></a><a name="OLE_LINK38"></a><a name="OLE_LINK37"></a><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Verdana; color: purple"><br /> C&ocirc;ng ty TNHH Xuất Nhập Khẩu v&agrave; Đầu tư sản xuất H&agrave; Nội</span></strong><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana"></span></p> <p><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Verdana; color: purple">ĐT: (043) 6255202</span></strong><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana"></span></p> <p><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Verdana; color: purple">DĐ: 0978780346</span></strong><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana"></span></p> <p><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Verdana; color: purple">Địa chỉ: Số 65/133 Phố Hồng Mai, Quỳnh L&ocirc;i, Hai B&agrave; Trưng, H&agrave; Nội</span></strong><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana"></span></p> <p><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Verdana; color: purple">&nbsp;</span></strong><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana"></span></p> <p><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Verdana; color: purple">Chuy&ecirc;n sản xuất v&agrave; cung ứng dịch vụ qu&agrave; tết, chuyển h&agrave;ng miễn ph&iacute; c&aacute;c mặt h&agrave;ng Hương Trầm, Giỏ qu&agrave; tết, c&acirc;y Phật Thủ gi&aacute; rẻ nhất tới thị trường&hellip;</span></strong><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana"></span></p> <p><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Verdana; color: purple">&nbsp;</span></strong><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana"></span></p> <p><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Verdana; color: purple">C&acirc;y phật thủ được biết đến như biểu tượng tượng trưng cho sự may mắn v&agrave; t&agrave;i lộc. Tết đến xu&acirc;n về l&agrave; dịp để bạn thể hiện l&ograve;ng k&iacute;nh trọng của m&igrave;nh tới cấp tr&ecirc;n v&agrave; người th&acirc;n. C&acirc;y phật thủ sẽ l&agrave; một m&oacute;n qu&agrave; biếu đấy &yacute; nghĩa mang đầy đủ th&ocirc;ng điệp tốt đẹp nhất. Hay tự tay lựa cho m&igrave;nh một m&oacute;n qu&agrave; ưng &yacute; nhất!</span></strong><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana"></span></p> <p><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana">&nbsp;</span></p> <p><strong><span style="font-size: 24pt; font-family: Verdana; color: red">C&acirc;y phật thủ tạo d&aacute;ng bonsai - lo&agrave;i c&acirc;y qu&yacute; của nh&agrave; Phật cho ph&uacute;c lộc đầy nh&agrave;</span></strong><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana"></span></p> <p><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Verdana">Phật Thủ l&agrave; lo&agrave;i thảo mộc n&ecirc;n thuộc mộc nhưng hoa trắng thuộc kim, quả v&agrave;ng thuộc thổ, l&aacute; xanh thẫm như m&agrave;u nước biển thuộc thủy. Phật Thủ thuộc mộc n&ecirc;n mộc vượng sinh hỏa, l&aacute; nhọn v&agrave; d&aacute;ng ngọn c&acirc;y nhọn đều thuộc hỏa. C&oacute; thể n&oacute;i loại c&acirc;y n&agrave;y hội đủ ngũ h&agrave;nh v&agrave; ngũ h&agrave;nh đều vượng, biểu lộ ra ngo&agrave;i n&ecirc;n mới c&oacute; thể kết đủ bốn m&ugrave;a hoa tr&aacute;i.</span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana"></span></p> <p><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Verdana">C&acirc;y bonsai Phật Thủ l&agrave; biểu tượng sức khỏe, b&igrave;nh an, trường thọ v&agrave; sự may mắn trong t&igrave;nh duy&ecirc;n. Những người kinh doanh thường, người l&agrave;m việc lớn hay đặt chậu bonsai Phật Thủ c&oacute; nhiều tr&aacute;i ch&iacute;n v&agrave;ng ươm trước cửa nh&agrave; với mong muốn mang lại sự ph&aacute;t đạt, tiền t&agrave;i dồi d&agrave;o trong năm tới.</span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana"></span></p> <p><strong><span style="font-size: 24pt; font-family: Verdana; color: red">C&acirc;y - Quả phật thủ l&agrave; giấc mộng v&agrave;ng mười đ&atilde; tới</span></strong><span style="font-size: 24pt; font-family: Verdana; color: red">.</span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana"></span></p> <p><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Verdana">Theo thuyết phong thủy, chậu bonsai phật thủ đặt ở g&oacute;c nh&agrave; c&oacute; t&aacute;c dụng đ&oacute;n kh&aacute;ch qu&yacute;, lưu giữ điềm may mắn, mang lại sự gi&agrave;u c&oacute;, thịnh vượng v&agrave; tốt l&agrave;nh cho gia chủ. Thế n&ecirc;n, d&ugrave; mỗi chậu bonsai phật thủ gi&aacute; tiền triệu, nhiều người vẫn mạnh tay &ldquo;chi&rdquo;.</span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana"></span></p> <p><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Verdana">Đặc biệt, một chậu bonsai đủ 5 tr&aacute;i l&agrave; hội tụ đầy đủ c&aacute;c yếu tố &ldquo;Thịnh-Suy-Vi-Th&aacute;i-Thịnh&rdquo;</span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana"></span></p> <p><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana">&nbsp;</span></p> <p style="margin-bottom: 12pt"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Verdana">Theo Đ&ocirc;ng y, tr&aacute;i Phật thủ vị cay, đắng, chua, t&iacute;nh ấm, c&oacute; t&aacute;c dụng chỉ thống, h&oacute;a đ&agrave;m, d&ugrave;ng chữa c&aacute;c chứng ăn kh&ocirc;ng ti&ecirc;u, đầy bụng, đau dạ d&agrave;y, đau gan... Ở nhiều v&ugrave;ng qu&ecirc; Bắc bộ, Phật thủ l&agrave; tr&aacute;i c&acirc;y qu&iacute;, đẹp, thơm phải l&ugrave;ng t&igrave;m cho được để b&agrave;y tr&ecirc;n m&acirc;m quả tr&ecirc;n ban thờ trong ng&agrave;y Tết cổ truyền.</span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana"></span></p> <p><em><span style="font-size: 18pt; font-family: Verdana; color: #3366ff">Tới qu&iacute; vị quan t&acirc;m tới c&acirc;y phật thủ trong dịp tế nguy&ecirc;n đ&aacute;n n&agrave;y với dịch vụ vận chuyển miễn ph&iacute; xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;để biết th&ocirc;ng tin chi tiết về gi&aacute; v&agrave; sản phẩm:</span></em><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana"></span></p> <p><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana">&nbsp;</span></p> <p><em><span style="font-size: 24pt; font-family: Verdana">Mr. Quang số đt: 0978780346/ 043 6255202</span></em><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana"></span></p> <p><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana">&nbsp;</span></p> <p><em><strong><span style="font-size: 24pt; font-family: Verdana; color: red">Hy vọng c&aacute;c bạn quan t&acirc;m h&agrave;i long!</span></strong></em><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana"></span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Hữu Quang
- Địa chỉ: Số 65/133 phố Hồng Mai, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 0978780346 - Fax: (043) 6255202
- email: quangnguyenhanoipie@gmail.com