Bán Cây phôi và kiểng bon sai

lehai

Lữ khách
#1
Cây số 1 MCT

Cây số 2 cây khế gân Bình Minh

Cây số 3 bộ tiêủ cảnh kim quýt

Cây số 4 cây cần thăng

Cây số 5 cây me


Cây số 6 cây kim quýt


Cây số 7 cây khế gân


cây số 9 cây khế gân Bình Minh


Cây số 10 cây nguyệt quế


Cây số 11 cây bùm sụm


Cây 12 cây kim quýt


Cây 13 cây ngoạ tùng


Cây 14 cây khế gân Bình Minh


Cây 15 cây ôỉ lá nhỏ


Cây 16 cây kim quýt


cây 17 cây gưà cũ

Cây 18 cây kim quýt


Cây 19 cây khế gân Bình Minh


ACE nào có nhu cầu xin liên hệ Hải số ĐT 097880111.
 

dammelamvuon

Thành viên mới
#3
Cây số 1 MCT

Cây số 2 cây khế gân Bình Minh

Cây số 3 bộ tiêủ cảnh kim quýt

Cây số 4 cây cần thăng

Cây số 5 cây me


Cây số 6 cây kim quýt


Cây số 7 cây khế gân


cây số 9 cây khế gân Bình Minh


Cây số 10 cây nguyệt quế


Cây số 11 cây bùm sụm


Cây 12 cây kim quýt


Cây 13 cây ngoạ tùng


Cây 14 cây khế gân Bình Minh


Cây 15 cây ôỉ lá nhỏ


Cây 16 cây kim quýt


cây 17 cây gưà cũ

Cây 18 cây kim quýt


Cây 19 cây khế gân Bình Minh


ACE nào có nhu cầu xin liên hệ Hải số ĐT 097880111.
cây me số 5 giá sao vậy bác chủ ơi?
 

wildhorse06

Lữ khách
#5
Cây số 11 Bùm Sụm giá nhiêu chủ thớt?

Cây số 11 cây bùm sụm
ACE nào có nhu cầu xin liên hệ Hải số ĐT 097880111.[/QUOTE]
 

Tendangnhap

Lữ khách
#6
Cây số 11 Bùm Sụm giá nhiêu chủ thớt?

Cây số 11 cây bùm sụm
ACE nào có nhu cầu xin liên hệ Hải số ĐT 097880111.
[/QUOTE]
Cây số 1 MCT

Cây số 2 cây khế gân Bình Minh

Cây số 3 bộ tiêủ cảnh kim quýt

Cây số 4 cây cần thăng

Cây số 5 cây me


Cây số 6 cây kim quýt


Cây số 7 cây khế gân


cây số 9 cây khế gân Bình Minh


Cây số 10 cây nguyệt quế


Cây số 11 cây bùm sụm


Cây 12 cây kim quýt


Cây 13 cây ngoạ tùng


Cây 14 cây khế gân Bình Minh


Cây 15 cây ôỉ lá nhỏ


Cây 16 cây kim quýt


cây 17 cây gưà cũ

Cây 18 cây kim quýt


Cây 19 cây khế gân Bình Minh


ACE nào có nhu cầu xin liên hệ Hải số ĐT 097880111.
 

Tendangnhap

Lữ khách
#7
Cây số 1 MCT

Cây số 2 cây khế gân Bình Minh

Cây số 3 bộ tiêủ cảnh kim quýt

Cây số 4 cây cần thăng

Cây số 5 cây me


Cây số 6 cây kim quýt


Cây số 7 cây khế gân


cây số 9 cây khế gân Bình Minh


Cây số 10 cây nguyệt quế
giá cây nguyệt quế bao nhiêu anh ơi

Cây số 11 cây bùm sụm


Cây 12 cây kim quýt


Cây 13 cây ngoạ tùng


Cây 14 cây khế gân Bình Minh


Cây 15 cây ôỉ lá nhỏ


Cây 16 cây kim quýt


cây 17 cây gưà cũ

Cây 18 cây kim quýt


Cây 19 cây khế gân Bình Minh


ACE nào có nhu cầu xin liên hệ Hải số ĐT 097880111.
 

Tendangnhap

Lữ khách
#8
Cây số 1 MCT

Cây số 2 cây khế gân Bình Minh

Cây số 3 bộ tiêủ cảnh kim quýt

Cây số 4 cây cần thăng

Cây số 5 cây me


Cây số 6 cây kim quýt


Cây số 7 cây khế gân


cây số 9 cây khế gân Bình Minh


Cây số 10 cây nguyệt quế
Giá cây nguyệt quế anh ơi

Cây số 11 cây bùm sụm


Cây 12 cây kim quýt


Cây 13 cây ngoạ tùng


Cây 14 cây khế gân Bình Minh


Cây 15 cây ôỉ lá nhỏ


Cây 16 cây kim quýt


cây 17 cây gưà cũ

Cây 18 cây kim quýt


Cây 19 cây khế gân Bình Minh


ACE nào có nhu cầu xin liên hệ Hải số ĐT 097880111.
[DOUBLEPOST=1498491034][/DOUBLEPOST]Giá cây nguyệt quế anh ơi
 
#9
Cây số 1 MCT

Cây số 2 cây khế gân Bình Minh

Cây số 3 bộ tiêủ cảnh kim quýt

Cây số 4 cây cần thăng

Cây số 5 cây me


Cây số 6 cây kim quýt
cay so 6 gia bao nhieu vay a

Cây số 7 cây khế gân


cây số 9 cây khế gân Bình Minh


Cây số 10 cây nguyệt quế


Cây số 11 cây bùm sụm


Cây 12 cây kim quýt


Cây 13 cây ngoạ tùng


Cây 14 cây khế gân Bình Minh


Cây 15 cây ôỉ lá nhỏ


Cây 16 cây kim quýt


cây 17 cây gưà cũ

Cây 18 cây kim quýt


Cây 19 cây khế gân Bình Minh


ACE nào có nhu cầu xin liên hệ Hải số ĐT 097880111.
[DOUBLEPOST=1500211562][/DOUBLEPOST] Cây kim quýt số 6 bao nhiêu vậy a?