Cây sa mộc giống

  • Thread starter Giang Thu
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Giang Thu
- Địa chỉ: Tổ 9 thị trấn Bát Xát - Huyện Bát xát - tỉnh Lào Cai
- Tel, Fax: 0915.491.275 - 0912.430.993
- email:
================================

<p>&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cơ sở chúng t&ocirc;i có c&acirc;y sa m&ocirc;̣c gi&ocirc;́ng bán </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xin li&ecirc;n h&ecirc;̣ theo địa chỉ : 0915.491.275 - 0912.430.993</p>
 


Bài viết có nội dung tương tự
Back
Top