cần tìm người tư vấn về kỹ thuật trồng rừng ngập mặn

  • Thread starter phamcong
  • Ngày gửi
<p>&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<font size="2"> Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; đơn vị trực thuộc sở khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ tỉnh B&agrave; Rịa Vũng t&agrave;u. hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i dự định triển khai th&iacute; điểm việc trồng rừng ngập mặn để bảo vệ v&ugrave;ng đất ngập nước tại một số địa điểm tại tỉnh BRVT.<br />Vậy c&aacute; nh&acirc;n hoặc đơn vị n&agrave;o am hiểu về kỹ thuật trồng rừng ngập mặn xin cho ch&uacute;ng t&ocirc;i biết để li&ecirc;n hệ c&ugrave;ng c&ocirc;ng t&aacute;c.<br />Xin cảm ơn</font><br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm Minh Công
- Địa chỉ: tổ 5, thôn đông hải xã Tân Hải, huyện Tân Thành, BRVT
- Điện thoại: 01673356418 - Fax:
- email: phamicoaqua@yahoo.com.vn
 Quảng cáoTop