Cây Trắc Dây (Trắc Gai) 2 năm tuổi

  • Thread starter nguyenconghien
  • Ngày gửi
Dalbergia tonkinensis two year old
Truc Hien Dalbergia cochinchinensis Tree Farm
 Quảng cáo

Top