cây trồng

  • Thread starter tinhlangtu
  • Ngày gửi
Bác tôi thường hay trồng cây, nhưng mỗi lần trồng cây mới thì tôi lại thấy bác tôi nhổ cây và cắt lá đi khoảng 1/2 lá sau đó đem trồng lại, tôi tựhỏi tai sao phải cắt lá đi. Xin các ban trả lời gúp tôi?;)
 


Cắt bỏ bớt một cách hợp lý nhằm để giảm bớt sự thoát hơi nước, như vậy cây mới sống được bạn ah. Trên lá có nhiều khí khổng nếu không cắt bớt lá lúc mới trồng rễ ko hấp thu đủ nước sẽ làm cây chết.
 
Mỗi lần trồng cây thì ta phải cắt giảm bớt lá vì nếu để quá nhiều cây không thể phát triển tốt (thân bị ốm yếu,còi cọc,...),qua đó nó sẽ làm giảm sự mất nước ở cây (rễ cây không thể hút nước được) và tất yếu cây trồng có nguy cơ chết và lúc đó thiệt hại sẽ rất nặng nề !
 
Cắt lá đê giảm bớt sự thoát hơi nước. nhằm giúp cho phát triển nhanh hơn.
 


Back
Top