Chăm sóc cắt tỉa,duy tu,bảo dưỡng cảnh quan sân vườn,trồng cây xanh

  • Thread starter luongcx
  • Ngày gửi
L

luongcx

Guest
#1
<font face="Times New Roman"><font size="3">1 * Cung cấp, b&aacute;n c&acirc;y giống c&acirc;y xanh c&acirc;y cảnh c&acirc;y c&ocirc;ng tr&igrave;nh, cỏ nhung,cỏ l&aacute;, cỏ lạc, c&acirc;y trồng viền, c&acirc;y bụi, c&acirc;y trồng thảm m&agrave;u, c&acirc;y b&oacute;ng m&aacute;t, C&acirc;y ăn quả, &nbsp;.....khu v&shy;ực: H&agrave; Nội (KCN Gia L&acirc;m, KCN Thăng Long, KCN Quang Minh,KCN Khai Quang, KCN Nội B&agrave;i &hellip;),&nbsp;B&shy;&shy;ắc Ninh(KCN Ti&ecirc;n Sơn, KCN Vsip, KCN Quế V&otilde;, KCN Y&ecirc;n Phong, Cụm CN Đ&ocirc;ng Thọ&hellip;);&nbsp;Bắc Giang(KCN Quang Ch&acirc;u, Đ&igrave;nh Tr&aacute;m, Song Kh&ecirc;-Nội Ho&agrave;ng&hellip;.; H&agrave; Nam(KCN Đồng Văn, KCN H&ograve;a Mạc &hellip;. ); &nbsp;H&shy;ưng Y&ecirc;n (KCN Phố Nối A, KCN Dệt may Phố Nối B, KCN Thăng Long 2 Hưng y&ecirc;n, KCN Kim Động&hellip;.); Hải Dương(KCN Ph&uacute;c Điền, KCN T&acirc;n Trường, KCN Đại An&hellip;.); Hải Ph&ograve;ng(KCN Numura, KCN Đ&igrave;nh Vũ.....<br /></font></font><strong><font face="Times New Roman"><font size="3">Uy t&iacute;n gi&aacute; cả hợp l&yacute;, chất lượng dịch vụ đảm bảo &hellip;<br /></font></font></strong><font face="Times New Roman"><font size="3">&nbsp;<br /></font></font><font face="Times New Roman"><font size="3">- Nhận thầu thi c&ocirc;ng trồng Cỏ l&aacute; gừng( Panicum Repens) Cỏ l&aacute; tre ( Apluda Varia), cỏ nhung (Zoysia tenifolia), cỏ lạc&hellip;..<br /></font></font><p><font face="Times New Roman"><font size="3">- Trồng c&acirc;y xanh, c&acirc;y cảnh cho c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng cộng, d&acirc;n dụng, c&ocirc;ng nghiệp</font></font></p><address>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman"><font size="3">2 *&nbsp; Dịch vụ chăm s&oacute;c cảnh quan, duy tu c&acirc;y xanh thảm cỏ khu&ocirc;n vi&ecirc;n c&ocirc;ng ty, nh&agrave; m&aacute;y, x&iacute; nghiệp, vườn hoa, c&ocirc;ng vi&ecirc;n&hellip;<br /></font></font><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman"><font size="3">- &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cắt cỏ, ph&aacute;t hoang&hellip;<br /></font></font><font face="Times New Roman"><font size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cắt tỉa, b&oacute;n ph&acirc;n, tạo d&aacute;ng cho c&acirc;y&hellip;<br /></font></font><font face="Times New Roman"><font size="3">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cải tạo s&acirc;n vườn&hellip;<br /></font></font><font face="Times New Roman"><font size="3">-&nbsp;</font><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ph&ograve;ng v&agrave; trị s&acirc;u bệnh bảo vệ c&acirc;y&hellip;</font> <br /></font><font face="Times New Roman">C&Ocirc;NG TY CP TM SX&amp; DV VIỆT NHẬT<br />KTT Nội Thương- Dương X&aacute; - Gia L&acirc;m - H&agrave; Nội<br />VPDD:QL 39A -&nbsp;Li&ecirc;u Thượng - Li&ecirc;u x&aacute; - Y&ecirc;n Mỹ - Hưng Y&ecirc;n<br /></font><font face="Times New Roman">Tel: 0321 3974612 (605) &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fax: 0321 3974606<br /></font><font face="Times New Roman">Tran Van Luong(Mr).<br /></font><font face="Times New Roman">Mobile: 0985 030 719&nbsp;<br /></font><font face="Times New Roman">Email: </font><a href="mailto:luongvietnhatpro@gmail.com"><font face="Times New Roman" color="#605d57">luongvietnhatpro@gmail.com</font></a><br /><font face="Times New Roman">Website: </font><a href="http://www.laodongphothong.vn/"><font face="Times New Roman" color="#605d57">www.laodongphothong.vn</font></a><br /></address><font face="Times New Roman"><font size="3"><br /></font></font>&nbsp;

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNGTY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ VIỆT NHẬT
- Địa chỉ: KTT NỘI THƯƠNG - DƯƠNG XÁ - GIA LÂM - HÀ NỘI
- Điện thoại: 0321 3 974612;605 - Fax: 0321 3 974606
- email: luongvietnhatpro@gmail.com
 

Đối tác


Top