chăn nuôi

  • Thread starter luÆ¡ng văn thuân
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: luơng văn thuân
- Địa chỉ: hải duơng
- Tel, Fax: 03206286740
- Email: anhchangzozo@yooho.com
================================

tôi muốn hỏi về cách nuôi dế va giá của dế và cả nơi tiêu thụ của dế?
 
Back
Top