chất kích thích ra hoa ở quýt đường canh

khanh.neu

Lữ khách
#1
trên cây cam canh(quýt đường canh) nên sử dụng loại chất kích thích nào cho phù hợp ạ?
khi trên cây còn quả có thể sử dụng paclobutrazol để kích thích cây ra hoa? và khi phun cytokinin có ảnh hưởng tới thời gian phân hóa của cây, ảnh hưởng tới hiệu quả của paclo?
sử dụng ethephon trên cam, quýt có hiệu quả không?
 

lethanhan

Thành viên gắn bó
#3
Chào bạn! Lý do không ai trả lời là do chất ĐHST chưa phổ biến và thực nghiệm chưa nhiều trên cây trồng, nhưng hiệu quả thì rất cao!

Góp ý bạn là khi hỏi ai 1 điều gì đó thì "lịch sự" là yếu tố quan trọng đầu tiên, hỏi kiểu vậy thì có biết ngưòi ta cũng không chia sẽ đâu bạn à!
 
#4
Chào bạn! Lý do không ai trả lời là do chất ĐHST chưa phổ biến và thực nghiệm chưa nhiều trên cây trồng, nhưng hiệu quả thì rất cao!

Góp ý bạn là khi hỏi ai 1 điều gì đó thì "lịch sự" là yếu tố quan trọng đầu tiên, hỏi kiểu vậy thì có biết ngưòi ta cũng không chia sẽ đâu bạn à!
Uk. Bạn nói chí phải.