Thảo luận Chất làm mạnh tôm & trong nước

Mình vận chuyển tôm đi xa từ Bến Tre lên TPHCM để bạn thấy 1 số người thì học dùng 1 hộp màu vàng trong đó có mấy viên thuốc màu vàng và bên ruột màu trắng cho thẳng vào thùng chứa tôm thì thấy thùng chứa tôm bớt bọt và tôm đi rất mạnh không chết. Ai biết đó là thuốc gì không và có thể chỉ chổ mình mua không.
 
Back
Top