Chim trĩ trống cắn chim trĩ mái, cho hỏi cách ngăn ngừa?

Thâm chào anh, chị!
Mình hiện mới bắt đầu nuôi chĩm trĩ xanh (khoảng gần 2 tháng) với 01 cặp trống và mái khoảng 8 tháng tuổi. Hiện tại chim trĩ trống thường xuyên cắn con mái đến lở cái đầu (đường kính khoảng 3cm), tình hình như thế, tôi nhốt riêng, tháng này chưa lành hẳn. Vì điều kiện diện tích khoảng không ít nên nhốt con mái 01 cái bội nhỏ.
Anh chị chỉ cho kinh nghiệm về việc ngăn ngừa chim trống cắn chim mái?
Chuồn hiện tại: dài 1,5m x 0,7m x cao 1,2m.
Chân thành cảm ơn!
 
Top