Cho e xin ý kiến về thành phần trung vi lượng trong phân bón

MgSO4:41650 ppm
- Zn: 16500ppm
- Boric:16500ppm
- Fe:16500ppm
- Mn: 16500ppm
- Cu: 14.000ppm
-S :5000ppm
Thành phần % trung vi lượng ở trong xô phân 20kg như vậy là ok hk v mấy bác ?
 

Quảng cáo

Top