Cho em hỏi chim vet này có phải vẹt ngực hồng không

  • Thread starter truonghai
  • Ngày gửi
T

truonghai

Guest
#1
E mới mua 1 chú chim,người ta kêu vẹt ngực hồng mà khong bít phải không,e cho nó ăn mà nó chả ăn,anh chị em nào bít cho nó ăn cái gì chĩ e với
proxy.php?image=http%3A%2F%2F%5BURL%3Dhttp%3A%2F%2Fme.zing.vn%2Fapps%2Fphoto%3Fparams%3D%2Fdt%2Ftruonghai131990%2Fapps%2Fphoto%2Falbum%2Fphoto-detail%2Fid%2F1467348743%5D%5BIMG%5Dhttp%3A%2F%2Fd.f12.photo.zdn.vn%2Fupload%2Foriginal%2F2012%2F07%2F09%2F17%2F42%2F1341830574395451153_574_0.jpg&hash=a7313ff39626543db80d2275279ebb28
[/URL][/IMG]
proxy.php?image=http%3A%2F%2F%5BURL%3Dhttp%3A%2F%2Fme.zing.vn%2Fapps%2Fphoto%3Fparams%3D%2Fdt%2Ftruonghai131990%2Fapps%2Fphoto%2Falbum%2Fphoto-detail%2Fid%2F1467348976%5D%5BIMG%5Dhttp%3A%2F%2Fd.f12.photo.zdn.vn%2Fupload%2Foriginal%2F2012%2F07%2F09%2F17%2F43%2F1341830591772027874_574_0.jpg&hash=97a09ac1122891739da736808e296005
[/URL][/IMG]
proxy.php?image=http%3A%2F%2F%5BURL%3Dhttp%3A%2F%2Fme.zing.vn%2Fapps%2Fphoto%3Fparams%3D%2Fdt%2Ftruonghai131990%2Fapps%2Fphoto%2Falbum%2Fphoto-detail%2Fid%2F1467349201%5D%5BIMG%5Dhttp%3A%2F%2Fd.f12.photo.zdn.vn%2Fupload%2Foriginal%2F2012%2F07%2F09%2F17%2F43%2F13418306061517842365_574_0.jpg&hash=ff6469e0120695289497e876ad7d2d47
[/URL][/IMG]
cảm ơn mọi người đả xem tin
 

Đối tác


Top