cho em hỏi sáo đực hay cái ?

  • Thread starter tranvantuong
  • Ngày gửi