Cho Hoi Loai Rùa Gì

  • Thread starter parisman
  • Ngày gửi
loại này có phải rùa 3 vạch không mọi người
 
Atao

Atao

Lữ khách
Chính xác thì nó là rùa hộp trán vàng miền Trung. Được là hộp ba vạch thì ngon .
Nhưng dù gì thì nó cũng là dòng quý hiếm ( tớ cũng có 1 con giống hệt ) cố giữ mà nuôi đừng để nó chết. Không nuôi nổi đem bán khối thằng muốn mua
 

Quảng cáoTop