Cho tôi hỏi đôi điều về bồ câu

minhloc_66

Thành viên mới
#1
<p>&nbsp;T&ocirc;i c&oacute; đ&ocirc;i điều mong c&aacute;c anh chị v&agrave; c&aacute;c bạn tr&ecirc;n diễn đ&agrave;n c&oacute; kinh nghiệm về bồ c&acirc;u chỉ gi&aacute;o gi&uacute;p,t&ocirc;i xin c&aacute;m ơn rất nhiều.</p><p>Cụ thể l&agrave; t&ocirc;i nu&ocirc;i 5 cặp bồ c&acirc;u ph&aacute;p l&agrave;m cảnh,nu&ocirc;i quần thể thả tự do nhưng cho ăn đều đặn ng&agrave;y hai bữa n&ecirc;n kh&ocirc;ng thất tho&aacute;t m&agrave; ch&uacute;ng cũng đẻ đều,khoảng hơn th&aacute;ng l&agrave; lại th&ecirc;m 05 cặp chim con,số lượng cứ tăng dần,nay nh&igrave;n lại đ&atilde; gần 20 cặp m&agrave; chuồng lại c&oacute; hạn.n&ecirc;n muốn loại bỏ bớt một &iacute;t cho trống chuồng v&agrave; cũng giảm chi ph&iacute; thức ăn nhưng nh&igrave;n đi nh&igrave;n lại loại chim lứa khoảng 2,3,4,5 th&aacute;ng n&oacute; cứ s&agrave;n s&agrave;n như nhau,chẳng biết l&agrave;m sao để ph&acirc;n biệt số chim non th&aacute;ng để loại bỏ ?? Chỉ nghe n&oacute;i xem l&ocirc;ng l&agrave; biết th&aacute;ng tuổi,nhưng thực tế l&agrave; xem thế n&agrave;o hoặc l&agrave;m c&aacute;ch n&agrave;o để ph&acirc;n biệt được th&igrave; t&ocirc;i m&ugrave; tịt.Xin c&aacute;c b&aacute;c c&oacute; kinh nghiệm chỉ gi&aacute;o hộ,một lần nữa xin cảm ơn sự gi&uacute;p đỡ của mọi người.Th&acirc;n</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ:
- Điện thoại: - Fax:
- email: minhloc_66@yahoo.com.vn
 

Tấn Thành

yêu nông nghiệp
#3
nói thì em nói được nhưng sợ bác không hiểu hết ý em về xem tuổi của bồ câu nên dể nhầm vì chim trưởng thành củng thai lông cánh như chim tơ nên ..........dể nhầm lấm

- thôi thì tạm thời bác cứ xem cập nào đang nuôi con (hoặc đang bất cập với nhau) thì bất ra và chọn từ từ nhé
 

dysjn

Lữ khách
#4
cách đếm lông cánh. Mình vạch cánh chim ra xem có 10 cộng lông quay vào trong mình và 10 cộng lông quay ra ngoài, mình đếm 10 cộng quay ra ngoài tính từ trong ra ngoài xem chim thay cộng lông cánh thứ mấy là chim mấy lông ko thì anh đếm ngược từ ngoài cùng vào trong 10,9, 8... cứ thế tính tới. chim hơn 1 tháng là bắt đầu thay lông đầu tiên khi được 7,8 lông là chim có thề đẻ được rồi.
 

bocauviet

Nhà nông nghiệp dư
#5
Em có cặp BC đc 2.5 tháng rùi con trống thì đang thay lông thứ 4 (có 10 lông) con mới thay lông thứ 2 :mellow: (nhưng con mái có 9 cọng ak`). 2 con cùng lứa mà sao lạ thế, có thể dùng cách này hok chính xác lắm mấy bác ak`. Em thấy cứ thò tay vào lồng rùi nghe nó gù, Chim đc tầm 2 tháng là bắt đầu học gù, mới học thường tiếng của nó nghe ko đc thanh cho lắm, giọng của nó ko đc rõ như chim lớn. Bác thử nghe xem coi có thấy khác biệt ko.
Thân!