Cho tui xin cái tên hoa này với

56827fcdbdf38.jpg

số là mới mua hồi sáng luôn chậu 50k
Nhưng ngại không hỏi tên,mới chụp hơi tối
 
Top