Chữa bệnh ở gà

NguyenNgai

Lữ khách
#1
Mọi người cho e hỏi. Đàn gà của e đc 4 tháng. K hiểu sao càng lớn càng gầy yếu và ỉa phân sáp vàng nâu. Giun sán thì e tẩy rồi. Mọi người ai biết bọn nó bị sao chỉ e cách chữa với!
 

#2
Mọi người cho e hỏi. Đàn gà của e đc 4 tháng. K hiểu sao càng lớn càng gầy yếu và ỉa phân sáp vàng nâu. Giun sán thì e tẩy rồi. Mọi người ai biết bọn nó bị sao chỉ e cách chữa với!
Nói về tẩy giun gà thì có đợt 37 ngày, 105 ngày, và cách đều 2 tháng một lần khi nuôi đẻ. Gà anh nêu ra chưa đủ đủ điều kiện để kết luận, theo như anh nêu thì gà đang bị cầu trùng ghép e. coli , gà 4 tháng thì anh nên cách 7 ngày thì dùng thuốc đặc trị cầu trùng 3 ngày liên tục nhé, nhớ là khi anh dùng thuốc trị bệnh cho gà thì nên mạnh đô ở những ngày đầu, những ngày sau khi thấy bệnh giảm thì có thể giảm liều lại.
 

NguyenNgai

Lữ khách
#3
Nói về tẩy giun gà thì có đợt 37 ngày, 105 ngày, và cách đều 2 tháng một lần khi nuôi đẻ. Gà anh nêu ra chưa đủ đủ điều kiện để kết luận, theo như anh nêu thì gà đang bị cầu trùng ghép e. coli , gà 4 tháng thì anh nên cách 7 ngày thì dùng thuốc đặc trị cầu trùng 3 ngày liên tục nhé, nhớ là khi anh dùng thuốc trị bệnh cho gà thì nên mạnh đô ở những ngày đầu, những ngày sau khi thấy bệnh giảm thì có thể giảm liều lại.
Cảm ơn bạn nhé