Chuyên Bán Yeast Extract, Yeast Cell Wall, Peptone....

  • Thread starter xuansa
  • Ngày gửi
X

xuansa

Guest
#1
<p><font color="#000099">C&ocirc;ng ty H&oacute;a Chất Thi&ecirc;n Việt chuy&ecirc;n NK v&agrave; cung cấp c&aacute;c loại nguy&ecirc;n liệu nhập chuy&ecirc;n d&ugrave;ng trong Nu&ocirc;i trồng thủy sản, sản xuất thuốc th&uacute; y - thủy sản.<br /> Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp h&oacute;a chất :<br /></font> </p><p><font color="#000099">- Yeast Extract</font></p><p><font color="#000099">- Yeast Cell Wall</font></p><p><font color="#000099">- Peptone <br /></font></p><p><font color="#000099">C&Ocirc;NG DỤNG :<br /></font> </p><p><font color="#000099">- D&ugrave;ng trong lĩnh vực thuốc t&uacute; y, chăn nu&ocirc;i gia s&uacute;c....</font></p><p><font color="#000099"><br /> -NGO&Agrave;I RA C&Ocirc;NG TY C&Ograve;N CUNG CẤP RẤT NHIỀU SẢN PHẨM KH&Aacute;C. Vui L&ograve;ng Gh&eacute; thăm website :<u>thienvietcorp.com</u><br /><br /> Vui L&ograve;ng Li&ecirc;n Hệ: Ms Sa 0937 686 479 <br /></font></p><p><span style="color: #006600"><font color="#000099"><span style="color: #000066">Thanks &amp; Best Regards,</span></font><br /><br />Tran Thi Xuan Sa</span><br /><span style="color: #000066">&nbsp;0937 686 479</span><br /> <span style="color: #006600">&nbsp;</span><br /><span style="color: #006600">THIEN VIET CHEMICAL COMPANY LIMITED</span><br /><span style="color: #006600">355 Quang Trung St., Ward 10., Govap Dist., Hochiminh city. Vietnam</span><br /> <span style="color: #006600">Tel : 84-8-38942317/39896526/</span><br /><span style="color: #006600">38941010 Ext. <span style="color: #000099">101 </span></span><br /> <span style="color: #006600">FAX : 84-8-39895562.</span><br /><span style="color: #3333ff">E-mail : <a target="_blank" href="mailto:thienviet@tvchem.com">thienviet@tvchem.com</a> </span><br /> <span style="color: #3333ff">Website: <a target="_blank" style="color: #000066" href="http://www.thienvietcorp.com/">www.thienvietcorp.com</a></span> <br /></p><div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none"><br /> <br /></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công Ty Hóa Chất Thiên Việt
- Địa chỉ: 355 Quang Trung ,p10, Gò Vấp
- Điện thoại: 083 8942317 - Fax: 083 9895562
- email: thienviet@tvchem.com