Chuyên các loại van khí nén - thủy lực chất lượng, giá rẻ nhất Hà Nội

#1
Thủy lực – khí nén Trung anh - Chúng tôi phân phối, cung cấp ra thị trường các sản phẩm, thiết bị các loại van khí nén của các hãng uy tín trên thị trường như SMC, airtac, jelpc, CKD, Parker, YPC, ISTC, STNC, TPC,...
Van khí nén điện từ của Airtac, jelpc với các loại model như:
3V110-M5, 3V110-06, 3V210-06 , 3V210-08, 3V310-08, 3V310-10, 3V410-15, 3V120-M5, 3V120-06, 3V220-06, 3V220-08, 3V320-08, 3V320-10, 3V420-15, 4V110-M5, 4V110-06, 4V210-06, 4V210-08, 4V310-08, 4V310-10, 4V410-15, 4V120-M5, 4V120-06, 4V220-06, 4V220-08, 4V320-08, 4V320-10
4V420-15, 4V130-M5, 4V130-06, 4V230-06, 4V230-08, 4V330-08, 4V330-10, 4V430-15
Các loại van khí nén airtac điều khiển bằng khí nén như:
3A110-, 4A210-08, 4A310-10, 4A410-15…
Các loại công tắc cơ khí, công tắc khí nén như: MSV86522TB, MSV86522EB, MSV86522PP
MSV86522PPL, MSV86522PB, MSV86522LB, MSV86522R, MSV98322TB, MSV98322EB, MSV98322PP, MSV98322PPL, MSV98322PB, MSV98322LB, MSV98322R.
Các loại van gạt tay khí nén như: 4H210-08, 4H310-08, 4H310-10, 4HV210 - 06/08, 4HV 230 - 06/08, 4HV 310 - 08/10, 4HV330 - 08/10, 4HV 410 - 15 / 20, 4HV 3430 - 15 /20
Các loại van đạp chân khí nén (bàn đạp chân khí nén): với các model: 3FM 210- M5 / 06 / 08, 3F 210 - 06/08, 3F 210 - 06L / 08L, 4FM 210 - 06 / 08, 4FM 210 - 06L / 08L, 4F 210 – 08, 4F 210 - 08L, 4F 210 - 08G, 4F210 - 08LG.
Van điện từ khí nén:TG2321-08, TG2331-10, TG2511-06, TG2512-06, TG2521-08, TG2521-06, TG2522-08, TG2521-08M, TG2531-10, TG2532-10, TG2541-15, TG2542-15, TG3522-08C, TG3532-10C, TG3542-15C, TG2511A-06, TG2512A-06, TG2521A-08, TG2522A-08, TG2531A-10, TG2532A-10, TG2541A-15, TG2542A-15, TG3512A-06C, TG3522A-08C, TG3532A-10C, TG22-08, TG23-06, TM-06, TM-08, FG 2321-08, FG 2511-06, FG 2512-06, FG 2521-08, FG 2522-08, FG 2531-10, FG 2532-10, FG 2541-15, FG 2542-15
FG 3522-08C, FG 3532-10C,
Van gạt tay khí nén: HV-02 (Van gaït 4/3 tay liền), HV-03 (Van gaït 4/3 tay liền), HV-04 (Van gaït 4/3 tay liền)
Van cơ khí UNI-D & STNC: G321, G321R, G321PP, G321PPL, G321PB, G321EB, G321TB, G321LB, G322, G322R, G322PP, G322PPL, G322PB, G322EB, G322TB, G322LB, G522, G522R, G522PP, G522PPL, G522PB, G522EB, G522TB, G522LB, TH-402, TH-403, TH-402A, TH-403A, TB-402, TB-403, TB-402A, TB-403A, TF-402,
TF-403, TF-402A, TF-403A, TG34-S-06, TG34-S-08, TG34-S-10, TG34-S-15, TG34-S-15, TG 2521B-08M, TG 2521B-10, TG 23J-08, TG 24J-08, TG 25J-08, TG 25J-08L, TG 25J-08G, TG 25J-08LG,
Van khí nén điện từ 2 cửa:
UZ-B-08, UZ-C-08, UZ-C-10, UD-8H, UD-8, UD-10, US-10, US-15, US-20, US-25, US-35, US-40, US-50, UW-10, UW-15, UW-20, UW-25, UW-35, UW-40, UW-50, UD-8 REN 13, UD-10 REN 17, US-15 (REN 21), US-20 (REN 27), US-25 (REN 34), US-35 (REN 42), US-40 (REN 49), US-50 (REN 60), UW-15(REN 21), UW-20(REN 27), UW-25(REN 34), UW-35(REN 42), UW-40(REN 49), UW-50(REN 60), UWS-15(REN 21), UWS-20(REN 27), UD-8 REN 13, UD-10 REN 17, TUS-15 (REN 21), TUS-20 (REN 27), TUS-25 (REN 34), TUS-35 (REN 42), TUS-40 (REN 49), TUS-50 (REN 60), UD-8H REN 13, UD-10H REN 17, UF-8 REN 13, UF-10 REN 17, TUW-15(REN 21), TUW-20(REN 27), TUW-25(REN 34), TUW-35(REN 42), TUW-40(REN 49), TUW-50(REN 60), TWS-15(REN 21), TWS-20(REN 27), TWS-25(REN 34), TWS-35(REN 42), TWS-40(REN 49), TWS-50(REN 60),
Van khí nén ZF: ZF-15B, ZF-20B, ZF-25B, ZF-32B, ZF-40B, ZF-50B
Van khí nén:
FT22, FT2321-08, FT2321-08L, FT2511-06, FT2511A-06, FT2512A-06, FT2521-08, FT2521-08L, FT2521A-08, FT2522-08, FT2522-08L, FT2522A-08, FT2531-10, FT2531-10L, FT2531A-10, T2532-10, FT2532A-10, FT2541-15, FT2541-15L, FT2541-15T, FT2541A-15, FT2542-15, FT2542-15T, FT2542A-15, FT2561-20, FT2561-20L, FT2562-20L, FT2581-25, FT2581-25L, FT2582-25, FT2582-25L, FT3512-06C, FT3512-06CL, FT3522-08C, FT3522-08CL, FT3532-10C, FT3532-10CL, FT3532-10CT, FT3542-15C, FT3542-15CL, FT3562-20C, FT3562-20CL, FT3582-25C, FTS2511- 06L, FTS2511-06, FS100-5T, FS200-5T, FS300-5T, F100-5T, F200-5T, F300-5T, FG2521C, FG2531-10, FG2531-10A, FG2531-10L, FG2532-10, FG2532-10L, FG2541-15, FG2541-15L, FG2542-15, FG2542-15L,
Van gạt tay khí nén:TG23-06, TG23-06E, TG2311H-06, TG2321-08, TG2321H-06, TG2331-10, TG2331H-10, TG2341H-15, TG23J-08, TG23-J-08, TG24J-08, TG24-J-08, TG25-08L, TG2511-06, TG2511C, TG2511CT, TG2511F-06, TG2511H-06, TG2512-06, TG2512F-06, TG2521-08, TG2521A-08, TG2521B-08, TG2521B-08M, TG2521B-08M, TG2521CL, TG2521CL-S, TG2521F-08, TG2521H-08, TG2522-08, TG2522A-08, TG2522F-08, TG2531-08, TG2531-10, TG2531A-10, TG2531B-10, TG2531F-10, TG2531H-10, TG2532-10, TG2532A-10, TG2532F-10, TG2541-15, TG2541A-15, TG2541H-15, TG2541H-15, TG2542-15, TG2542A-15, TG25J-08, TG25-J-08, TG25J-08G, TG25-J-08G, TG25-J-08GL, TG25-J-08L, TG25J-08LG, TG34-S-06, TG34-S-08, TG34-S-10, TG34-S-10H, TG34-S-15, TG3512-06C, TG3512-06E, TG3512-06P, TG3512A-06C, TG3521B-08C, TG3522-08C, TG3522-08E,TG3522-08P, TG3522A-08C, TG3532-10C, TG3532-10E, TG3532-10P, TG3532A-10C, TG3541B-15C, TG3542-15C, TG3542-15E, TG3542-15P, TG3542A-15C, TGV24-08, TGV24-08T, FY-01, FY-02, FY100, FY200, FY-D-01, FY-D-02, G230-5T, G300-5T, G321-EB, G321-PB, G321-PP, G321-R, G321TB, G322-EB, G322-PB, G322-PP, G322-R, G322-TB, G522-EB, G522-PB, G522-PP, G522-R, G522TB, G522TB, TD-06, TD-08, TD-10, TD-15, TB-402, TB-402A, TB-403, TB-403A, TE-10, TE-20, TF-402, TF-402A, TF-403, TF-403A, TH-402, TH-402A, TH-403, TH-403A, TM-06, TS-10, TS-35, TS40, TW-10, TW-15, TW-20, TW-25, TW-35, TWS-15, TWS-20, TWS-25, TWS-35, TWS-40, TWS-50, TUS-15, TUS-20, TUS-25, TUS-35, TUS-40, TUS-50, TUW-15, TUW-20, TUW-25, TUW-35, TUW-40, TUW-50, UD-8, UD-10, UD-8H, UD-10H, UF-8, UF-10, UM-25, UM-40, UME-50, USC, US-20, US-15, US-25, US-35, US-40, US-50, UW-15, UW-20, UW-25, UW-35, UW-40, UW-50, UWS-15, UWS-20, UW-25C, UX23-2LC, VT307, YH23JD-8, YH23JD-8P, ZF-15B, ZF-20B, ZF-25B, ZF-32B, ZF-40B, Z-50B, ZF-A-15, MGQM16-20, SS5Y3-20-04-00F, SY3240-5LOU-Q, SY5440-5DZ, SY7120-5YO-02F-Q.
Các loại van khí nén điện từ của SMC :SY3120, SY5120, SY5130, VF3120, VF3220, VF5120, VF5220, VX2120-06(08), VX2130-10, VX2120-06(08) NO, VX2203-08– với các loại điện áp 24V, 110V, 220V
Van khí nén điện từ Asco :

SCE238004, SCE228A005, SCG240A103
Van khí nén điện từ ODE dùng cho nước thường – khí và nước nóng (nhiệt độ)
21T2BV22-F, 21A2KV15, 21L2K1T40, 21H7KV120, 21H8KB120, 21H8KV120, 21WA4KOV130, 21PW4KOT120, 21HT4KOT120, 21Y2KT120, 21X2KT120, 21H9KV180, 21H5KOY160, 21W3KV190, 21Y3KT190, 21YW5KOT190, 21X3KT190.
Van khí nén điện từ Autosigma, Parker: HPW2130, 2140, 2150, 2160, HPS2140, 2130,
Các loại van khí nén Airtac – jelpc với model như:

2W025-06(08), 2W040-10, 2W160-10(15),2W200-20, 2W250-25, 2W350-35, 2W400-40, 2W500-50, 2W160-10(15) NO, 2W200-20 NO, 2W250-25 NO, 2W350-35 NO, 2W400-40 NO, 2W500-50 NO,
2W-10(15)Z, 2W-20Z, 2W-25Z, 2W-35Z, 2W-40Z, 2W-50ZMọi thắc mắc để được tư vấn thiết kế, để trao đổi thông tin về thiết bị khí nén, Qúy khách hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
Đường dây nóng 24/24h: 0936 54 64 74.
Để tham khảo các thiết bị chúng tôi cung cấp có thể xem ở trang web: ww.thuyluckhinen.net