Bán Chuyên cung cấp các loại cây giống cao su, Cây công nghiệp, Cây ăn trái và Cây rừng

lvt_dkb

Lữ khách
#1
Cơ sở cây giống Thành Đạt. Chuyên cung cấp các loại cây giống cao su, Cây công nghiệp, Cây ăn trái và Cây rừng. Nhận hợp đồng trong bao. Có bảo hành giống. Qúy khách có nhu cầu xin liên hệ
Cơ sở 1: ấp 1, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
Cơ sở 2: Thôn 4 xã Ertar, Huyện Curmga, tỉnh Đắc Lắc.
Cơ sở 3: Ấp 4, xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai.
TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ NHẬN ĐƠN HÀNG XIN LIÊN HỆ :
BÙI SƠN QUYỂN: 0967 463 058/ 0163 9977 417
 

lvt_dkb

Lữ khách
#2
Chuyên cung cấp cao su giống, giống cây rừng, giống cây ăn trái, giống cây công nghiệp
 

lvt_dkb

Lữ khách
#3
chuyên cung cấp cao su giống, giống cây rừng, cây ăn trái cây công nghiệp
 

lvt_dkb

Lữ khách
#4
Chuyên cung cấp cao su giống, giống cây ăn trái, cây rừng, cây công nghiệp
 

lvt_dkb

Lữ khách
#5
Chuyên cung cấp cao su giống, giống cây ăn trái, cây rừng, cây công nghiệp
 

lvt_dkb

Lữ khách
#6
Chuyên cung cấp cao su giống, giống cây ăn trái, cây rừng, cây công nghiệp

--------

Cơ sở cây giống Thành Đạt. Chuyên cung cấp các loại cây giống cao su, Cây công nghiệp, Cây ăn trái và Cây rừng. Nhận hợp đồng trong bao. Có bảo hành giống. Qúy khách có nhu cầu xin liên hệ
Cơ sở 1: ấp 1, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
Cơ sở 2: Thôn 4 xã Ertar, Huyện Curmga, tỉnh Đắc Lắc.
Cơ sở 3: Ấp 4, xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai.
TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ NHẬN ĐƠN HÀNG XIN LIÊN HỆ :
BÙI SƠN QUYỂN: 0967 463 058/ 0163 9977 417
cung cấp cao su giống, giống cây rừng, cây công nghiệp, cây ăn trái.
 
Last edited:

lvt_dkb

Lữ khách
#7
Cơ sở cây giống Thành Đạt. Chuyên cung cấp các loại cây giống cao su, Cây công nghiệp, Cây ăn trái và Cây rừng. Nhận hợp đồng trong bao. Có bảo hành giống. Qúy khách có nhu cầu xin liên hệ
Cơ sở 1: ấp 1, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
Cơ sở 2: Thôn 4 xã Ertar, Huyện Curmga, tỉnh Đắc Lắc.
Cơ sở 3: Ấp 4, xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai.
TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ NHẬN ĐƠN HÀNG XIN LIÊN HỆ :
BÙI SƠN QUYỂN: 0967 463 058/ 0163 9977 417

--------

Cơ sở cây giống Thành Đạt. Chuyên cung cấp các loại cây giống cao su, Cây công nghiệp, Cây ăn trái và Cây rừng. Nhận hợp đồng trong bao. Có bảo hành giống. Qúy khách có nhu cầu xin liên hệ
Cơ sở 1: ấp 1, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
Cơ sở 2: Thôn 4 xã Ertar, Huyện Curmga, tỉnh Đắc Lắc.
Cơ sở 3: Ấp 4, xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai.
TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ NHẬN ĐƠN HÀNG XIN LIÊN HỆ :
BÙI SƠN QUYỂN: 0967 463 058/ 0163 9977 417
 

Last edited:

lvt_dkb

Lữ khách
#8
Cơ sở cây giống Thành Đạt. Chuyên cung cấp các loại cây giống cao su, Cây công nghiệp, Cây ăn trái và Cây rừng. Nhận hợp đồng trong bao. Có bảo hành giống. Qúy khách có nhu cầu xin liên hệ
Cơ sở 1: ấp 1, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
Cơ sở 2: Thôn 4 xã Ertar, Huyện Curmga, tỉnh Đắc Lắc.
Cơ sở 3: Ấp 4, xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai.
TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ NHẬN ĐƠN HÀNG XIN LIÊN HỆ :
BÙI SƠN QUYỂN: 0967 463 058/ 0163 9977 417

Cung cấp giống cao su, giống cây công nghiệp, giống cây ăn trái, giống cây rừng.


--------

cơ sở cây giống thành đạt. Chuyên cung cấp các loại cây giống cao su, cây công nghiệp, cây ăn trái và cây rừng. Nhận hợp đồng trong bao. Có bảo hành giống. Qúy khách có nhu cầu xin liên hệ
cơ sở 1: ấp 1, xã thành tâm, huyện chơn thành, tỉnh bình phước
cơ sở 2: Thôn 4 xã ertar, huyện curmga, tỉnh đắc lắc.
Cơ sở 3: ấp 4, xã nam cát tiên, huyện tân phú, tỉnh đồng nai.
tư vấn kỹ thuật và nhận đơn hàng xin liên hệ :
Bùi sơn quyển: 0967 463 058/ 0163 9977 417
bùi sơn quyển: 0967 463 058/ 0163 9977 417
 
Last edited:

lvt_dkb

Lữ khách
#9
Cơ sở cây giống Thành Đạt. Chuyên cung cấp các loại cây giống cao su, Cây công nghiệp, Cây ăn trái và Cây rừng. Nhận hợp đồng trong bao. Có bảo hành giống. Qúy khách có nhu cầu xin liên hệ
Cơ sở 1: ấp 1, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
Cơ sở 2: Thôn 4 xã Ertar, Huyện Curmga, tỉnh Đắc Lắc.
Cơ sở 3: Ấp 4, xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai.
TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ NHẬN ĐƠN HÀNG XIN LIÊN HỆ :
BÙI SƠN QUYỂN: 0967 463 058/ 0163 9977 417


--------

Cơ sở cây giống Thành Đạt. Chuyên cung cấp các loại cây giống cao su, Cây công nghiệp, Cây ăn trái và Cây rừng. Nhận hợp đồng trong bao. Có bảo hành giống. Qúy khách có nhu cầu xin liên hệ
Cơ sở 1: ấp 1, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
Cơ sở 2: Thôn 4 xã Ertar, Huyện Curmga, tỉnh Đắc Lắc.
Cơ sở 3: Ấp 4, xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai.
TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ NHẬN ĐƠN HÀNG XIN LIÊN HỆ :
BÙI SƠN QUYỂN: 0967 463 058/ 0163 9977 417
 
Last edited:

lvt_dkb

Lữ khách
#10
Cơ sở cây giống Thành Đạt. Chuyên cung cấp các loại cây giống cao su, Cây công nghiệp, Cây ăn trái và Cây rừng. Nhận hợp đồng trong bao. Có bảo hành giống. Qúy khách có nhu cầu xin liên hệ
Cơ sở 1: ấp 1, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
Cơ sở 2: Thôn 4 xã Ertar, Huyện Curmga, tỉnh Đắc Lắc.
Cơ sở 3: Ấp 4, xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai.
TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ NHẬN ĐƠN HÀNG XIN LIÊN HỆ :
BÙI SƠN QUYỂN: 0967 463 058/ 0163 9977 417
 

lvt_dkb

Lữ khách
#11
Cơ sở cây giống Thành Đạt. Chuyên cung cấp các loại cây giống cao su, Cây công nghiệp, Cây ăn trái và Cây rừng. Nhận hợp đồng trong bao. Có bảo hành giống. Qúy khách có nhu cầu xin liên hệ
Cơ sở 1: ấp 1, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
Cơ sở 2: Thôn 4 xã Ertar, Huyện Curmga, tỉnh Đắc Lắc.
Cơ sở 3: Ấp 4, xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai.
TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ NHẬN ĐƠN HÀNG XIN LIÊN HỆ :
BÙI SƠN QUYỂN: 0967 463 058/ 0163 9977 417
 

lvt_dkb

Lữ khách
#12
Giống cao su, giống cây công nghiệp , giống cây ăn trái, giống cây rừng.
Liên Hệ: BÙI SƠN QUYỂN: 0967 463 058/ 0163 9977 417


--------

Chuyên cung cấp giống cây cao su, giống cây công nghiệp, cây rừng, cây ăn trái.
BÙI SƠN QUYỂN: 0967 463 058/ 0163 9977 417
 
Last edited:

lvt_dkb

Lữ khách
#13
Chuyên cung cấp giống cao su, giống cây rừng, giống cây ăn trái, giống cây công nghiệp

--------

Chuyên cung cấp giống cao su, giống cây ăn trái, giống cây công nghiệp, cây rừng.
 
Last edited:

lvt_dkb

Lữ khách
#15

Chuyên cung cấp giống cao su, giống cây công nghiệp, cây ăn trái, cây rừng
quý khách có nhu cầu xin liên hệ: 0906 422 869-- 0983 188 453


--------

quý khách có nhu cầu xin liên hệ Vườn ươm Thành Đạt của chúng tôi

--------

Cao su giống cho khách hàng có nhu cầu
 
Last edited:

lvt_dkb

Lữ khách
#16
Vườn ươm Thành Đạt chuyên cung cấp giống cây trồng các loại: giống cao su, giống cây rừng, giống cây công nghiệp, giống cây ăn trái.

--------

lên cho ngày mới
 
Last edited: