Chuyen cung cap luon giong

  • Thread starter Nguyenlong683
  • Ngày gửi
N

Nguyenlong683

Guest
#1
<p>Chuyen cung cap luon giong 40c den 60 c / kg . Huong Dan ky thuat ky thuat nuoi luon . dt long : 0908,163, 291 trang trai tai trang bang Tay ninh .</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyen long
- Địa chỉ: tphcm
- Điện thoại: 0908163291 - Fax:
- email: nguyenlong683@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx