Cần mua Chuyên mua gỗ keo giá cao!

#1
Cần mua ngay gỗ Keo và Bạch đàn với số lượng không hạn chế, thời gian lâu dài theo quy cách và giá cả như sau:

1/ Gỗ chống: Dài 2,2; Vanh đo giữa cây cả vỏ từ 38 đến 50cm (Đường kính từ 12 đến 16cm); Keo=32.000đ/khúc; Bạch đàn=35.000đ/khúc. Nếu bị loại xuống gỗ Chèn giá 12.000đ/khúc. Tối thiểu phải có 30% loại vanh từ 42 đến 50cm(đường kính 14-16cm) và 30% gỗ Bạch Đàn.

2/Gỗ chống dài 2,4m, Vanh đo giữa cây cả vỏ từ 38 đến 50cm(đường kính 12-16cm): Keo=32.000đ/khúc; Vanh đo giữa cây cả vỏ từ 32 đến 38cm (Đường kính từ 10 đến 12cm): Keo=15.000đ/khúc.

3/ Gỗ văng dài (2,2-2,4)m, Vanh đo giữa cây cả vỏ từ 25cm đến 38cm (Đường kính từ 8 đến 12cm): D ài 2,2m= 13.000đ/khúc; dài 2,4m =14.000đ/khúc.

4/ Khi giao hàng Gỗ Keo và Bạch đàn, xếp riêng từng khoang trong một xe để thuận tiện cho việc xuống hàng và nghiệm thu

5/ Thanh toán 100% tiền mặt ngay sau khi giao hàng và thủ tục hợp pháp tại các mỏ than trên địa bàn thành phố Uông Bí - Quảng Ninh.

Liên hệ: Công ty CP Lâm sản và Xây dựng Quảng Ninh
Giám đốc: Hoàng Trung Chinh, ĐT: 0984963788/0333660309.
Phòng kế hoạch: Chị Sậu: 0904597158. Em An : 0904372150. Gmail: cplsxdqn@gmail.com