CHYEN BAN GA` SAO GIONG TOT .

  • Thread starter C/Ty TNHH Don@ .
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

C/Ty TNHH Don@ .

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: C/Ty TNHH Don@ .
- Địa chỉ: Tinh Dong Thap
- Tel, Fax: 01214818438::: FaX
- email:
================================

<p>&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><p><font size="2">Nguoi gui tin: Truong Hoa </font></p><p><font size="2">B: Ban ga sao giong [Đồng Th&aacute;p] </font></p><p><font size="2">Dia chi:C/Ty TNHH Don@&nbsp;- Dong Thap </font></p><p><font size="2">Tel: 01214818438 .</font> </p><p><font size="2">Cong Ty chung toi chuyen cung cap ga SAO giong chat luong cao. Duoc lai tao tu cac giong ga tot nhat, khong dong huyet, may ap hien dai duoc nhap khau tu Nhat ,giup quan sat chat luong con giong tu` trong trung . Gia ca hop ly, dac biet gia si neu Quy Khach dat hang truoc voi so luong lon. Nhan thu mua thuong pham. </font></p><p><font size="2"><em>Rat han hanh duoc phuc vu Quy Khach.</em></font></p>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Bài viết có nội dung tương tự
Back
Top