Thảo luận Có ai dùng Ga3 cho rau cho mình xin kinh nghiệm với!

  • Thread starter phamtantan123
  • Ngày gửi
Cho mình hỏi trồng rau xà lách thì nồng độ ppm cho rau xà lách là bao nhiêu. Em có gói 1g nồng độ 10% Ga3 (0,1g). Cách pha và nồng độ cho em kinh nghiệm với.
 Quảng cáoTop