Thảo luận Có ai dùng Ga3 cho rau cho mình xin kinh nghiệm với!

Cho mình hỏi trồng rau xà lách thì nồng độ ppm cho rau xà lách là bao nhiêu. Em có gói 1g nồng độ 10% Ga3 (0,1g). Cách pha và nồng độ cho em kinh nghiệm với.
 
Back
Top