Có anh em nào biết nhiều về con Kỳ Tôm

  • Thread starter tanchaufarm
  • Ngày gửi
Em tính nuôi thử nghiệm con Kỳ Tôm, nhưng tìm thông tin trên mạng thấy chung chung mà ít quá
Anh em nào đã từng nuôi và cho sinh sản thành công cho mình ít kinh nghiệm với.
 M

man_kg77

Nhà nông nghiệp dư
Có 1 ông nuôi sinh sản nhân tạo được con này nên ổng được báo chí ca ngợi quá trời. Thuận gió ổng tung ra bán giống làm giàu luôn. Bạn tanchaufarm có nghĩ là người ta sẽ chỉ bí quyết làm giàu cho bạn không?
 

Quảng cáoTop