Có bán cầu treo,cầu đứng cho lồng chim các loại

  • Thread starter hotelcalifornia
  • Ngày gửi
H

hotelcalifornia

Guest
#1
Chào các bác,hiện tôi có làm handmade các loại cầu treo lồng ,cầu đứng cho các loại lồng chim.Số lượng có hạn.Vì làm chào đón 1000 năm Thăng Long nên tất cả đều có hình rồng.Nếu ai có nhu cầu đặt hàng mẫu mã khác cũng sẽ có.
Địa chỉ liên hệ : 295 bạch Mai - Hà Nội
SĐT : 0912347790
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fc.upanh.com%2Fupload%2F4%2F704%2FH90.8834902_1_1.jpg&hash=d0e496d15d15c439c7c760ccb82e2d35
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fc.upanh.com%2Fupload%2F4%2F704%2FH90.8834887_1_1.jpg&hash=c058650f4c1af4b4518bfa7508b14f8d
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fc.upanh.com%2Fupload%2F4%2F704%2F920.8834869_1_1.jpg&hash=71ded85152f9c095e32cbbfe3a49a4e7
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fc.upanh.com%2Fupload%2F4%2F704%2F5Y0.8834852_1_1.jpg&hash=f09ea9ea67ade1df8154de58239afe2c
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fc.upanh.com%2Fupload%2F4%2F704%2FLT0.8834764_1_1.jpg&hash=d35b9fbecf19162a5850cca5a73e132e
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fc.upanh.com%2Fupload%2F4%2F704%2FH90.8834790_1_1.jpg&hash=9714902f5d0294e1a59150e53a64ea79
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fc.upanh.com%2Fupload%2F4%2F704%2FCS0.8834817_1_1.jpg&hash=7914b32464eb7645a43a039a5ae0ca89
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fc.upanh.com%2Fupload%2F4%2F704%2FCS0.8834838_1_1.jpg&hash=66cd30beda8d1ec06489ce5e82ed18b4
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fc.upanh.com%2Fupload%2F4%2F704%2F8Z0.8834661_1_1.jpg&hash=6e6fb4f5dd5cb5ace4c33cd7e75b5ea7
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fc.upanh.com%2Fupload%2F4%2F704%2F9F0.8834685_1_1.jpg&hash=fb332b7a741d1e9d3652b084dbb2d64b
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fc.upanh.com%2Fupload%2F4%2F704%2FCS0.8834712_1_1.jpg&hash=5dd04624f4dccc1be3c48f17879243bf
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fc.upanh.com%2Fupload%2F4%2F704%2FKG0.8834743_1_1.jpg&hash=70043e0835a8450eb43076c488e04707
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fc.upanh.com%2Fupload%2F4%2F704%2FLH0.8834591_1_1.jpg&hash=2b16883c5d197798128684da5fabb957
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fc.upanh.com%2Fupload%2F4%2F704%2FSC0.8834606_1_1.jpg&hash=dc1b3f9d3ebf5d03306008e00068d2b8
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fc.upanh.com%2Fupload%2F4%2F704%2F5A0.8834624_1_1.jpg&hash=62e01c95be24719b774d4a3515c55466
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fc.upanh.com%2Fupload%2F4%2F704%2FCS0.8834641_1_1.jpg&hash=d9a4c66212649961f41317ea4eaef347
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fc.upanh.com%2Fupload%2F4%2F704%2F920.8834518_1_1.jpg&hash=c492c2e73a27d467a33018f54cb2283b
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fc.upanh.com%2Fupload%2F4%2F704%2FT30.8834547_1_1.jpg&hash=2171c7e6720d78795ea1edd9820f0a1a
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fc.upanh.com%2Fupload%2F4%2F704%2FLT0.8834569_1_1.jpg&hash=bf3a6009f0f1d25f74c0dc82f62fb447
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fc.upanh.com%2Fupload%2F4%2F704%2FN70.8834575_1_1.jpg&hash=e1fac03d89c634149a704e04c541df04
 

Đối tácTop