------CÓ CHỒN NHUNG ĐEN BÁN -----GIÁ HỢP LÝ, NHIỀU NGƯỜI MUỐN NUÔI------

  • Thread starter ANH DONGHUYEN 2
  • Ngày gửi
A

ANH DONGHUYEN 2

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ANH DONGHUYEN 2
- Địa chỉ: LẠNG GIANG - BĂC GIANG
- Tel, Fax: 09.84.84.84.72 ::: FaX
- email: donghuyen1123472@yahoo.com
================================

<br /><div align="center"><table width="1062" class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><span /></td></tr></tbody></table></div><span /><table width="103%" class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top"><div align="center"><table width="100%" class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td><span /></td></tr><tr><td><strong>Chồn nhung đen</strong> <br /><div align="center" class="MsoNormal"><hr width="100%" size="1" noshade="noshade" /></div><strong>Gi&aacute; trị kinh tế của chồn nhung đen</strong><br />  Chồn nhung đen Trung Hoa l&agrave; động vật ăn cỏ, c&oacute; thể d&ugrave;ng để ăn thịt, d&ugrave;ng l&ocirc;ng v&agrave; nu&ocirc;i chơi. Đ&acirc;y l&agrave; giống động vật qu&yacute; hiếm <br />mới, nếu nu&ocirc;i th&igrave; rất c&oacute; triển vọng kinh tế.<br />Thịt chồn nhung đen gi&agrave;u đạm, &iacute;t mỡ, &iacute;t cholesterol, thịt trắng v&agrave; ngon, mềm, vị ngọt, t&iacute;nh b&igrave;nh, c&oacute; 3 t&aacute;c dụng lớn l&agrave; &iacute;ch kh&iacute;, bổ <br />huyết,giải độc. Lượng sắt trong thịt chồn nhung đen nhiều gấp 3 lần trong thịt ba ba, ngo&agrave;i ra thịt chồn nhung đen c&ograve;n c&oacute; một <br />lượng phong ph&uacute; kẽm v&agrave; selen. Trong thịt chồn nhung đen c&oacute; sắc tố si&ecirc;u sạch c&oacute; thể loại trừ gốc tự do (free radical) trong cơ thể <br />con người, ph&ograve;ng chống qu&aacute; tr&igrave;nh &ocirc;xy h&oacute;a của lipit, giảm lượng protein trong m&aacute;u, chống ung thư, tr&aacute;ng dương, v&igrave; thế m&agrave; c&oacute; t&aacute;c <br />dụng chống l&atilde;o h&oacute;a đặc th&ugrave;. Nếu ăn thịt chồn nhung đen trong 1 thời gian d&agrave;i, c&oacute; thể l&agrave;m giảm hoặc ổn định bệnh vi&ecirc;m lo&eacute;t dạ d&agrave;y v&agrave; <br />c&aacute;c bệnh về tim mạch, đối với bệnh cao huyết &aacute;p, hở van tim cũng c&oacute; t&aacute;c dụng tốt. <br />L&ocirc;ng chồn nhung đen đen &oacute;ng mượt m&agrave;, độ b&oacute;ng của n&oacute; c&oacute; thể so s&aacute;nh với l&ocirc;ng chồn vizon, l&ocirc;ng d&agrave;i 2-3cm, da mỏng v&agrave; mềm, c&oacute; <br />thể l&agrave;m &aacute;o l&ocirc;ng cao cấp v&agrave; đồ mỹ nghệ, c&oacute; gi&aacute; trị rất lớn. <br />T&iacute;nh c&aacute;ch v&agrave; đời sống của chồn đen:<br />Chuồng trại: Chuồng trại của chồn nhung đen tốt nhất l&agrave; hướng nam, y&ecirc;u cầu đ&ocirc;ng ấm h&egrave; m&aacute;t, th&ocirc;ng gi&oacute;. <br />C&oacute; nhiều c&aacute;ch nu&ocirc;i, nu&ocirc;i trong chuồng, nu&ocirc;i trong hộp hoặc nu&ocirc;i thả r&ocirc;ng l&agrave; c&aacute;c c&aacute;ch phổ biến nhất. Chuồng c&oacute; thể x&acirc;y bằng<br />&nbsp;gạch đ&aacute; xi măng hoặc tấm gỗ, tấm nhựa, thường k&iacute;ch cỡ y&ecirc;u cầu l&agrave; d&agrave;i 60cm, rộng 40cm v&agrave; cao 35cm, b&ecirc;n dưới l&oacute;t m&ugrave;n cưa<br />&nbsp;hoặc nệm rơm /nệm cỏ sạch. Mỗi tuần l&agrave;m vệ sinh chuồng 2-3 lần. <br />Nu&ocirc;i trong lồng: Lồng l&agrave;m bằng sọi th&eacute;p mạ kẽm., k&iacute;ch thước mắt lồng v&agrave;o khoảng 1.2cm*2.4cm, sợi th&eacute;p số 16. Nu&ocirc;i trong <br />lồng kh&ocirc;ng cần phải thay đệm cỏ/rơm thường xuy&ecirc;n, tiết kiệm được rơm, cỏ, sức lao động lại sạch sẽ, kh&ocirc; r&aacute;o. <br />Mật độ nu&ocirc;i: Chồn đen th&iacute;ch sống bầy đ&agrave;n, mỗi 1 con đực nu&ocirc;i c&ugrave;ng với 1-4 con c&aacute;i. T&ugrave;y v&agrave;o k&iacute;ch cỡ của chuồng m&agrave; quyết <br />định số con, v&iacute; dụ lồng d&agrave;i 100cm, rộng 50cm c&oacute; thể nu&ocirc;i 1 con đực 4 con c&aacute;i, lồng d&agrave;i 80cm, rộng 50cm nu&ocirc;i 1 con đực 3 con <br />c&aacute;i, lồng d&agrave;i 60cm, rộng 50cm nu&ocirc;i 1 con đực, 2 con c&aacute;i, d&agrave;i 45cm, rộng 35cm nu&ocirc;i 1 đực 1 c&aacute;i. Nếu nu&ocirc;i trong chuồng, trong<br />&nbsp;hộp th&igrave; mật độ n&ecirc;n thưa hơn.<br />Thức ăn: chồn nhung đen th&iacute;ch ăn rau xanh cỏ dại, v&iacute; dụ như cỏ đu&ocirc;i c&aacute;o, l&aacute; sậy, cỏ ba l&aacute;. rau đắng, l&aacute; bắp cải, l&aacute; niễng, mạ l&uacute;a <br />mạch, dau diếp, vỏ dưa hấu&hellip; <br />C&aacute;ch nu&ocirc;i: Mỗi ng&agrave;y cho ăn 2 lần v&agrave;o buổi s&aacute;ng v&agrave; tối, mỗi bữa cho ăn khoảng 150g. Ngo&agrave;i ra trong thời k&igrave; sinh sản, để đ&aacute;p ứng<br />&nbsp;nhu cầu dinh dưỡng c&oacute; thể cho ăn th&ecirc;m l&uacute;a mạch, ngũ cốc hoặc bột ng&ocirc;, lượng l&agrave; 25g/con/ng&agrave;y. Chỉ cần đủ cỏ th&igrave; kh&ocirc;ng cần<br />&nbsp;phải cho uống nước. Chồn nhung đen th&iacute;ch kh&ocirc; r&aacute;o. M&aacute;ng ăn phải được l&agrave;m vệ sinh, tiệt tr&ugrave;ng định k&igrave;, chuồng trại cũng phải <br />thường xuy&ecirc;n dọn dẹp sạch sẽ. Tuyệt đối kh&ocirc;ng được cho ăn rau hỏng hoặc đồ ăn bị mốc. M&ugrave;a h&egrave; ph&ograve;ng &aacute;nh nắng, m&ugrave;a đ&ocirc;ng phải giữ <br />ấm. Nếu nu&ocirc;i bằng lồng sắt, những ng&agrave;y thời tiết dưới 0 độ C phải l&oacute;t ổ rơm ở dưới lồng, nhất l&agrave; những lồng c&oacute; chồn non th&igrave;<br />&nbsp;c&agrave;ng phải cẩn thận. <br />Phương ph&aacute;p sinh sản: Ph&acirc;n biệt chồn nhung &nbsp;đen đực v&agrave; c&aacute;i giống như ph&acirc;n biệt thỏ nh&agrave;. Chồn nhung đen ph&aacute;t dục sớm, chồn c&aacute;i 35-45 ng&agrave;y, con đực 70 ng&agrave;y đ&atilde; c&oacute; thể c&oacute; biểu hiện sinh dục. Thời k&igrave; sinh dục của chồn c&aacute;i l&agrave; 16 ng&agrave;y, mang thai 68 ng&agrave;y, 1 thai để <br />3-5 con, nhiều th&igrave; 6-9 con, 1 năm đẻ 4-5 thai. Sau khi cho v&agrave;o chuồng nu&ocirc;i, người nu&ocirc;i kh&ocirc;ng phải can thiệp, con đực con c&aacute;i <br />sẽ tự giao phối, tự đẻ con v&agrave; tự nu&ocirc;i con. Chồn trưởng th&agrave;nh cũng kh&ocirc;ng l&agrave;m hại chồn sơ sinh trong c&ugrave;ng 1 chuồng/ lồng. <br />Th&agrave;nh phần dinh dưỡng trong thịt chồn đen:<br /><table width="558" class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="3" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top" style="width: 166px">Th&agrave;nh phần<br /></td><td valign="top" style="width: 92px">H&agrave;m lượng<br /></td><td valign="top" style="width: 285px">Th&agrave;nh phần h&agrave;m lượng<br /></td></tr><tr><td valign="top" style="width: 166px">Protein(%)<br />Canxi(mg/100g)<br />Sắt(mg/100g)<br />Kẽm(mg/100g)<br />Vitamin D(microgram/100g)<br /></td><td valign="top" style="width: 92px">19.7<br />53<br />3.29<br />5.47<br />45<br /></td><td valign="top" style="width: 285px">Fat(%)1.5<br />phosphor (mg/100g)201<br />manganese (mg/100g)0.06<br />Vitamin A((microgram/100g)76<br />Vitamin E((microgram/100g)409<br /></td></tr></tbody></table><span />Ph&acirc;n t&iacute;ch th&agrave;nh phần acid amin trong 100g thịt chồn đen<br /><table width="556" class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="3" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top" style="width: 262px">Lượng acid amin (g)<br /></td><td valign="top" style="width: 282px">Lượng acid amin (g)<br /></td></tr><tr><td valign="top" style="width: 262px">Aspartate 1.84<br />Threonine0.89<br />Serine 0.81<br />Glutamate 3.21<br />Glycine 1.03<br />Alanine 1.24<br />Valine 0.30<br />Methionin 0.60<br />Isoleucine 0.85<br />Tryptophan 0.70<br /></td><td valign="top" style="width: 282px">Leucine 1.65<br />Tyrosine 0.67<br />Phenylalanine0.81<br />Histidine 0.44<br />Lysine 1.56<br />Arginine 1.27<br />Cystine 0.10<br />Proline 0.80<br />Thủy của axit amin 18.78<br /></td></tr></tbody></table>day la nhung tai lieu dich ra tu tieng TRUNG QUOC cac anh co the tham khao<br /><a href="http://agriviet.com/home/newreply.php?do=newreply&amp;p=8739"></a><br /></td></tr></tbody></table></div><span /><div align="center"><table width="100%" class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td><strong>chon nhung den ---</strong> <br /><div align="center" class="MsoNormal"><hr width="100%" size="1" noshade="noshade" /></div>Das <strong>Hausmeerschweinchen</strong> (<em>Cavia porcellus</em>) ist die Haustierform eines <a href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4ugetiere" target="_blank">S&auml;ugetiers</a> der Familie der <a href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://de.wikipedia.org/wiki/Meerschweinchen" target="_blank">Meerschweinchen</a> (Caviidae)<br />&nbsp;und vermutlich eng mit dem <a href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://de.wikipedia.org/wiki/Tschudi-Meerschweinchen" target="_blank">Tschudi-Meerschweinchen</a> (<em>Cavia tschudii</em>) verwandt. In <a href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://de.wikipedia.org/wiki/Europa" target="_blank">Europa</a> und <a href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://de.wikipedia.org/wiki/Amerika" target="_blank">Amerika</a> werden<br /><span />&nbsp;Meerschweinchen oft als Haustiere gehalten. Meerschweinchen wurden etwa 5000&ndash;2000 v. Chr. in <a href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdamerika" target="_blank">S&uuml;damerika</a> domestiziert.<br />Im 16. Jahrhundert wurden Hausmeerschweinchen nach Europa und Nordamerika exportiert. Von diesen stammen somit alle <br />dortigen Meerschweinchen ab. Jedoch existieren weiterhin unabh&auml;ngige, &auml;ltere Linien in S&uuml;damerika. Die Gr&ouml;&szlig;e der dortigen Meerschweinchen unterscheidet sich von der in Europa und Nordamerika gehaltener Tiere. In S&uuml;damerika werden sie zu <br />Speisezwecken und rituellen Zwecken gehalten. In Europa wurden Meerschweinchen bis ins 20. Jahrhundert auch zu <br />Speisezwecken gehalten. Als Labortier wurden sie im 18. Jahrhundert eingesetzt. In neuerer Zeit wurden in S&uuml;damerika aus<br />&nbsp;besonders gro&szlig;en Meerschweinchen so genannte Riesenmeerschweinchen gez&uuml;chtet, die dort in <a href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://de.wikipedia.org/wiki/Tiermast" target="_blank">Intensivmast</a> zur <br />Fleischproduktion gehalten werden. In Deutschland sind diese Tiere als <a href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://de.wikipedia.org/wiki/Cuy" target="_blank">Cuys</a> bekannt. <br /><br /><br /><br /></td></tr></tbody></table></div><span /><div align="center"><table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td><br /><div align="center" class="MsoNormal"><hr width="100%" size="1" noshade="noshade" /></div><br /><br /><br /><br /><table width="800" class="MsoNormalTable" border="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="width: 20px"><br /></td><td>This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights 106KB.<br /></td></tr></tbody></table><br /><table width="800" class="MsoNormalTable" border="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="width: 20px"><br /></td><td>This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights 130KB.<br /></td></tr></tbody></table><br /><table width="800" class="MsoNormalTable" border="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="width: 20px"><br /></td><td>This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights 141KB.<br /></td></tr></tbody></table><br /><table width="800" class="MsoNormalTable" border="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="width: 20px"><br /></td><td>This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights 119KB.<br /></td></tr></tbody></table><br /><table width="800" class="MsoNormalTable" border="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="width: 20px"><br /></td><td>This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights 141KB.<br /></td></tr></tbody></table><br /><table width="800" class="MsoNormalTable" border="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="width: 20px"><br /></td><td>This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights 179KB.<br /></td></tr></tbody></table><br /><table width="800" class="MsoNormalTable" border="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="width: 20px"><br /></td><td>This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights 168KB.<br /></td></tr></tbody></table><br /><table width="800" class="MsoNormalTable" border="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="width: 20px"><br /></td><td>This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights 135KB.<br /></td></tr></tbody></table><br /><table width="800" class="MsoNormalTable" border="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="width: 20px"><br /></td><td>This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights 118KB.<br /></td></tr></tbody></table><br /><table width="800" class="MsoNormalTable" border="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="width: 20px"><br /></td><td>This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights 100KB.<br /></td></tr></tbody></table><br /><table width="800" class="MsoNormalTable" border="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="width: 20px"><br /></td><td>This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights 122KB.<br /></td></tr></tbody></table><br /><table width="800" class="MsoNormalTable" border="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="width: 20px"><br /></td><td>This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768 and weights 90KB.<br /></td></tr></tbody></table><br />__________________<br /><a href="http://agriviet.com/home/newreply.php?do=newreply&amp;p=47898"></a><br /></td></tr></tbody></table></div><span /><div align="center"><table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td><br /><div align="center" class="MsoNormal"><hr width="100%" size="1" noshade="noshade" /></div>qu&aacute; đ&atilde;, l&agrave;m th&ecirc;m xị đế nữa, đ&uacute;ng l&agrave; trần gian ti&ecirc;n cảnh ...<br />__________________<br />Ai biết phong lưu nơi bể bồn, đ&acirc;u chốn tim rung l&agrave; t&igrave;nh trao.. <br /><a href="http://agriviet.com/home/newreply.php?do=newreply&amp;p=47959"></a><br /></td></tr></tbody></table></div><span /><div align="center"><table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td colspan="2"><table width="100%" class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="6" cellpadding="0"><tbody><tr><td><span /></td><td style="width: 100%"><span /></td><td valign="top"><span /></td></tr></tbody></table><br /></td></tr><tr><td><br /><div align="center" class="MsoNormal"><hr width="100%" size="1" noshade="noshade" /></div>Cho mi&igrave;nh xin c&aacute;i gi&aacute; lu&ocirc;n nha. CŨng thấy th&iacute;ch th&iacute;ch con n&agrave;y rồi<br />mail : <u><a href="mailto:co.ph3@gmail.com">co.ph3@gmail.com</a></u><br /><a href="http://agriviet.com/home/newreply.php?do=newreply&amp;p=48169"></a><br /></td></tr></tbody></table></div><span /><div align="center"><table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td><span /></td></tr></tbody></table></div><span /><table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td><span /></td></tr></tbody></table><span /><span /><div>Top of Form<br /></div><span /><div align="center"><table width="100%" class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"><thead><tr><td style="width: 100%" colspan="5"><strong><a href="http://agriviet.com/home/showthread.php?t=4881#top#top"></a>Chủ đề giống nhau<a name="similarthreads"></a> <br /></strong></td></tr></thead><tbody><tr><td style="width: 40%"><strong>&ETH;ề t&agrave;i<br /></strong></td><td style="width: 15%"><strong>Người Gởi<br /></strong></td><td style="width: 20%"><strong>Chuy&ecirc;n mục<br /></strong></td><td style="width: 5%"><strong>Trả lời<br /></strong></td><td style="width: 20%"><strong>B&agrave;i mới gởi<br /></strong></td></tr><tr><td><a title="Xin hỏi về con giống chồn nhung đen . Hiện nay c&oacute; th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n mạng về nu&ocirc;i chồn nhung đen , c&oacute; hiệu quả kinh tế . xin hỏi nh&agrave; nước ta c&oacute; chủ..." href="http://agriviet.com/home/showthread.php?t=5815"><font color="#800080">chồn nhung đen</font></a><br /></td><td>dichvu911<br /></td><td>MuaB&aacute;n: ng&agrave;nh Chăn Nu&ocirc;i<br /></td><td>23<br /></td><td>03-13-2010 03:38 PM<br /></td></tr><tr><td><a title="Ch&agrave;o Anh Ch&iacute;n Hiện Nay Anh đang B&aacute;n V&agrave; Ph&acirc;n Phối Chồn Nhung đen Cho Ace C&oacute; Nhu Cầu, C&oacute; Giấy Tờ Kiểm Dịch V&agrave; Ph&ograve;ng Bệnh Cho Chồn Nhung đen đ&atilde; C&oacute;..." href="http://agriviet.com/home/showthread.php?t=6244"><font color="#800080">Mua Chồn Nhung đen</font></a><br /></td><td>trongbinhbao<br /></td><td>MuaB&aacute;n: ng&agrave;nh Chăn Nu&ocirc;i<br /></td><td>5<br /></td><td>12-03-2009 07:10 AM<br /></td></tr><tr><td><a title="t&ocirc;i o đồng nai muốn nu&ocirc;i thử nghiệm chồn nhung đen nhưng chưa c&oacute; th&ocirc;ng tin về gi&aacute; con giống cũng như gi&aacute; th&agrave;nh phẩm của lo&agrave;i n&agrave;y. rất mong c&aacute;c p&aacute;c ai..." href="http://agriviet.com/home/showthread.php?t=6130"><font color="#800080">c&oacute; ai b&aacute;n chồn nhung đen k ?</font></a><br /></td><td>lamgiau_tudau<br /></td><td>MuaB&aacute;n: ng&agrave;nh Chăn Nu&ocirc;i<br /></td><td>6<br /></td><td>05-03-2009 09:52 PM<br /></td></tr><tr><td><a title="ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; nhập giống chồn nhung đen về nu&ocirc;i .kết quả cho thấy giống n&agrave;y th&iacute;ch nghi tốt với kh&iacute; hậu việt nam ch&uacute;ng sinh trưởng v&agrave; sinh sản tốt..." href="http://agriviet.com/home/showthread.php?t=4779">b&aacute;n chồn nhung đen</a><br /></td><td>mai anh bao<br /></td><td>MuaB&aacute;n: ng&agrave;nh Chăn Nu&ocirc;i<br /></td><td>14<br /></td><td>04-27-2009 12:59 PM<br /></td></tr><tr><td><a title="&lt;meta http-equiv=&quot;Content-Type&quot; content=&quot;text/html; charset=utf-8&quot;&gt;&lt;meta name=&quot;ProgId&quot; content=&quot;Word.Document&quot;&gt;&lt;meta name=&quot;Generator&quot;..." href="http://agriviet.com/home/showthread.php?t=5628">Mua chồn nhung đen</a><br /></td><td>nguyenhuuthong2003<br /></td><td>MuaB&aacute;n: ng&agrave;nh Chăn Nu&ocirc;i<br /></td><td>4<br /></td><td>04-20-2009 09:03 AM<br /></td></tr></tbody></table></div><br /><br /></td></tr></tbody></table><span /><span /><div>Top of Form<br /></div><div align="center"><table width="970" class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><span /></td><td style="width: 100%"><strong>- <a href="http://agriviet.com/home/showthread.php?t=4881#top#top">Trở L&ecirc;n Tr&ecirc;n</a> </strong><br /></td></tr></tbody></table></div><span /><span />
 


em cung nuoi duoc mot it.nhung nghe cac bac bao chon nhung den la chuot

khong bit co phai nhu vay khong
 
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top