Công nghệ nuôi cá tra và cách phòng chống bệnh tật

  • Thread starter hong minh
  • Ngày gửi
bạn nên tìm những tài liệu kĩ thuật nuôi cá tra và phòng trị bệnh
 
Vi Sinh sử lí. ĐÓ là biện pháp tối ưu Bảo vệ được Cá Tốt nhất. Do môi trường nước được sử lí tốt.
 


Back
Top