Công Thức chống hút ẩm trong phân bón

  • Thread starter tinhkhietnguoncoi
  • Ngày gửi
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p> </o:p>
Sáng chế '' Màng keo HĐ để liên kết các hợp chất phân tử trong quá trình sản xuất phân N.P.K <o:p></o:p>
Đối với ngành nông nghiệp Việt <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" /><st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region></st1:place>, phân bón luôn nằm trong số các mặt hàng đóng vai trò quan trọng trong sản xuất, góp phần đảm bảo an ninh lương thực,ổn định nền kinh tế. Như đã biết phân tổng hợp N.P.K khi sản xuất lưu trữ, vận chuyển và sử dụng thường bị hút ẩm dẫn tới nát vụn đồng thời thất thoát một lượng phân đạm( N). Do vậy giá thành phân N.P.K/ha cây trồng thường cao, đồng thời phải tăng số lượng phân N.P.K mới đáp ứng được. Các nhà máy sản xuất phân bón của chúng ta hiện nay lại đang gặp rắc rối về độ cứng,quá trình bay hơi của urê, cách tạo màu thường mang tính chất đặc thù của các nhà máy trong quá trình vận chuyển hay bị nát vụn,bón cục, chậm tan, có màng trắng kết tủa hạt sau một thời gian ngắn bảo quản nếu sản xuất bằng công nghệ tạo hạt hơi nước.Trong điều kiện như vậy khi mà nhu cầu sử dụng phân bón ngày càng tăng cao, thì khả năng sản xuất phân bón có chất lượng cao của các doanh nghiệp trong nước lại có hạn .Phân bón kém chất lượng, phân bón giả không chỉ gây thiệt hại cho người nông dân về tiền mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, chất lượng nông sản.<o:p></o:p>
Vấn đề, đặt ra ở đây phải tạo một hỗn hợp màng keo bọc hạt phân N.P.K bền chắc, ít hút ẩm và giảm thiểu sự bay hơi của ( N) tạo ra hạt phân tròn đẹp, bền chắc với màu sắc theo ý muốn của riêng từng nhà máy,giá thành rẻ,nghuyên liệu sẵn có,khi bón cho cây trồng thì màng keo tạo thành phân bón giúp cây trồng dễ hấp thụ, giảm được sự bay hơi của ( N) Mang lại hiệu quả kinh tế cao. Khi lưu kho và vận chuyển không bị bón cục<o:p></o:p>
Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới địa chỉ tại 71 Lê Viết Thuât - Hưng Lộc- Vinh đã nghiên cứu thành công sáng chế '' Màng keo HĐ để liên kết các hợp chất phân tử trong quá trình sản xuất phân N.P.K <o:p></o:p>
Qua nghiên cứu, khảo nghiệm và đã chuyển giao kỹ thuật cho một công ty sản xuất phân bón. Kiểm chứng thực tế Phân N.P.K đạt được các yêu cầu sau:-- -<o:p></o:p>
-1) Độ hút ẩm của hạt phân ít khi để ngoài không khí. <o:p></o:p>
-2) Khi cho vào nước tan từ từ cây trồng dễ hấp thụ số lượng hêt số phân bón <o:p></o:p>
-3) It dây màu, sắc của phân giữ được bền màu mà màu sắc đó độc quyền công ty <o:p></o:p>
-4) Khi bón phân cho cây trồng thì chất HĐ trở thành phân bón <o:p></o:p>
-5) Giữ được phân đạm ( N ) chậm bay hơi nâng cao chất lượng sản phẩm <o:p></o:p>
-6) Khi sản xuất lưu trữ vận chuyển và sử dụng hạt phân không bị nát vụn <o:p></o:p>
-7) GIá thành rẻ, hợp lý. <o:p></o:p>
-8) Nghuyên liệu để chế ra màng ‘’ HD’’ sẵn có dễ làm. <o:p></o:p>
-9) Hạt phân cứng khi tạo hạt thì hạt phân tròn đẹp đều so với phươngpháp tạo hạt bình thường<o:p></o:p>
10) Khi cho màng keo HĐ và màu sắc ta chỉ cho vào bể nước khi tạo hạt vì vậy không thay đổi và ảnh hưởng tới quy trình sản xuất phân N.P.K theo phương pháp sản xuất bình thường .
--- Chảo tạo hạt (1) có bể nước phun dung để tạo hạt ( nước này được pha màng keo HĐ và màu sắc phân N.P.K theo ý muốn ) <o:p></o:p>
- Qua băng tải đế hệ thống 2 sấy ở nhiệt độ vừa phải để bay hơi nước.
- Qua hệ thống ống sấy đến sàn giật lựa hạt (3) là sàn lựa chọn hạt sau khi đã sấy. - Sấy sản phẩm hạt phân N.P.K (4) đóng gói lưu trữ, vận chuyển và sử dụng.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
+) ứng dụng: Màng keo HĐ ứng dụng trên tất cả quy trình sản xuất phân bón.Nhưng phát huy tốt nhất là trên dây truyền tạo hạt bằng hơi nước.TRong Quy trình sản xuất phân bón hữu cơ, vi sinh(Không nhuộm màu)Tạo hạtcứng, không hút ẩm, không bón cục.Sản xuất Phân N.P.K có nhuộm màu cứ 2 tấn hết khoảng 2kg màu phối trộn. ( Màu sắc độc quỳên). <o:p></o:p>
+)Ưu Điểm:
:eek:_ Thứ Nhất: Gía thành rẻ, nguyên liệu chế màng keo HĐ sẵn có, đễ làm. Cứ 1tấn N.P.K hết khoảng 30 nghìn đến 40 nghìn. Là một hợp chất hữu cơ nên khi bón xuống đất cũng là chất dĩnh dưỡng cho cây trồng. Hạt cứng nhưng vẫn tan nhanh trong nước, Gĩư nguyên độ dinh dưỡng cho hạt phân. Màng keo tan trong nước nên không phát sinh chi phí thiết bị trên dây truyền hay ảnh hưởng đến quy trình sản xuất của nhà máy. Mang lại hiệu quả kinh tế cao cho Doanh Nghiệp, Nông dân <o:p></o:p>
_Trên lãnh thổ Việt <st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region></st1:place> hiện tại chưa có ai nghiên cứu mà thành công thức chống lại sự bay hơi của ( N) trong phân bón, chống bón cục và tạo hạt cứng. ít bị hút ẩm. Trong lĩnh [FONT=.VnTime]Vực sản xuất [/FONT]Công ty phân bón Bình Điền mua công nghệ màng keo của Nhật Bản được ứng dụng vào sản phẩm [FONT=.VnTime]Phân đạm hạt vàng [/FONT]ĐẦ[FONT=.VnTime][FONT='.VnTime']U TRÂU 46A[/FONT]+<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]NÕu ai quan t©m ®Õn s¸ng chÕ mµng keo cã thÓ liªn hÖ trùc tiÕp víi trung t©m chóng t«i qua ®iÖn tho¹i: 0934653885 G[/FONT]ặp kỹ sư Hóa Hoàng Anh [FONT=.VnTime]hoÆc ®Þa chØ mail lµ: <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]tinhkhietnguoncoi@gmail.com<o:p></o:p>[/FONT]
<o:p></o:p>
 Quảng cáoTop